Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KHA-087781-TT
Cơ quan hành chính: Khánh Hòa
Lĩnh vực thống kê: Thể thao
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Văn hóa – Thông tin
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa – Thông tin
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thẻ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp, gửi bộ hồ sơ đề nghị cấp thẻ cho cộng tác viên đến Phòng Văn hoá - Thông tin cấp huyện (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả nếu thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa)
Bước 2: Phòng Văn hóa – Thông tin thẩm định, cấp thẻ cộng tác viên
Bước 3: Phòng Văn hóa – Thông tin hoặc Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trả kết quả cho Ủy ban nhân dân cấp xã
Giấy đề nghị cấp thẻ cộng tác viên của Uỷ ban nhân dân cấp xã (theo mẫu)
Bản sao văn bằng, chứng chỉ, giấy xác nhận về trình độ chuyên môn
Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ của cơ sở y tế đa khoa cấp huyện trở lên
Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan công tác
02 ảnh 3 x4
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp thẻ cộng tác viên thể dục, thể thao - Khánh Hòa
Số hồ sơ:
T-KHA-087781-TT
Cơ quan hành chính:
Khánh Hòa
Lĩnh vực:
Thể thao
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
39