Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KHA-094463-TT
Cơ quan hành chính: Khánh Hòa
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp cần phải xác minh, thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã trong giờ hành chính
Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả cho công dân
Bước 3: Công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã trong giờ hành chính
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Khi đăng ký việc nuôi con nuôi, bên cho, bên nhận con nuôi phải có mặt
Giấy thoả thuận về việc cho và nhận con nuôi (theo mẫu)
Giấy khai sinh của người được nhận làm con nuôi (bản sao)
Biên bản xác nhận tình trạng trẻ bị bỏ rơi, nếu người được nhận làm con nuôi là trẻ bị bỏ rơi
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy thoả thuận về việc cho và nhận con nuôi
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lê phí đăng ký việc nuôi con nuôi 20.000 đ/trường hợp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký nhận nuôi con nuôi - Khánh Hòa
Số hồ sơ:
T-KHA-094463-TT
Cơ quan hành chính:
Khánh Hòa
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23