Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KHA-094599-TT
Cơ quan hành chính: Khánh Hòa
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản sao đã chứng thực
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã trong giờ hành chính
Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả cho công dân
Bước 3: Công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã trong giờ hành chính
Bản chính văn bản (bản chính cấp lần đầu, cấp lại hoặc đăng ký lại)
Bản sao từ bản chính (ít nhất 02 bản sao cho 01 bản chính)
Số bộ hồ sơ: Tùy theo nhu cầu của người yêu cầu chứng thực
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lê phí chứng thực 1.000 đ/trang, từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu 500, tối đa không quá 50.000/bản
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [332]
Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài - Khánh Hòa
Thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư - Khánh Hòa
Cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại - Khánh Hòa
Hỗ trợ ngư dân mua mới, đóng mới tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 90CV trở lên hoặc tàu cung ứng dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản - Khánh Hòa
Hỗ trợ ngư dân để thay máy tàu sang loại máy để tiêu hao ít nhiên liệu hơn đối với tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 40CV trở lên hoặc tàu dịch vụ phục vụ hoạt động khai thác thủy sản - Khánh Hòa
Hỗ trợ kinh phí bảo hiểm thân tàu cho tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 40CV trở lên, tàu dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản - Khánh Hòa
Điều chỉnh nội dung bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở - Khánh Hòa
Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở - Khánh Hòa
Cấp giấy giới thiệu chuyển trường cho học sinh cấp trung học cơ sở đến tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác - Khánh Hòa
Tiếp nhận chuyển trường cho học sinh cấp trung học cơ sở đến từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác - Khánh Hòa
Cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ đô thị - Khánh Hòa
Cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn- Khánh Hòa
Cấp giấy phép cải tạo sửa chữa, mở rộng nhà ở hiện có - Khánh Hòa
Cấp giấy, chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp huyện - Khánh Hòa
Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - Khánh Hòa
Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - Khánh Hòa
Cấp giấy phép quảng cáo ngắn hạn - Khánh Hòa
Đăng ký kinh doanh đối với Hợp tác xã - Khánh Hòa
Cấp giấy phép xây dựng nhà mới, cải tạo nhà ở nông thôn - Khánh Hòa
Xác nhận văn bản đồng ý của các hộ liền kề đối với địa điểm kinh doanh karaoke - Khánh Hòa
Xét hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương - Khánh Hòa
Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương - Khánh Hòa
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp xã - Khánh Hòa
Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương - Khánh Hòa
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương - Khánh Hòa
Cấp Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35KV trở xuống - Khánh Hòa
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35KV trở xuống - Khánh Hòa
Cấp Giấy phép tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35KV trở xuống - Khánh Hòa
Cấp Giấy phép hoạt động bán điện - Khánh Hòa
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động bán điện - Khánh Hòa
Cấp Giấy phép tư vấn chuyên ngành điện lực - Khánh Hòa
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép tư vấn chuyên ngành điện lực - Khánh Hòa
Gia hạn Giấy phép tư vấn chuyên ngành điện lực - Khánh Hòa
Cấp Giấy phép hoạt động phát điện - Khánh Hòa
Gia hạn Giấy phép hoạt động phát điện - Khánh Hòa
Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương - Khánh Hòa
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương - Khánh Hòa
Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh - Khánh Hòa
Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh - Khánh Hòa
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh - Khánh Hòa
Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu trong phạm vi một tỉnh - Khánh Hòa
Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu trong phạm vi một tỉnh - Khánh Hòa
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu - Khánh Hòa
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng (gas) - Khánh Hòa
Chấp thuận đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước - Khánh Hòa
Chấp thuận đăng ký lại hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước - Khánh Hòa
Cấp giấy chứng nhận đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại - Khánh Hòa
Cấp giấy chứng nhận đăng ký lại dấu nghiệp vụ giám định thương mại - Khánh Hòa
Đăng ký bổ sung, sửa đổi Giấy đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại - Khánh Hòa
Cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp - Khánh Hòa
Cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp trong trường hợp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị mất - Khánh Hòa
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá - Khánh Hòa
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá - Khánh Hòa
Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá - Khánh Hòa
Cấp Giấy phép sản xuất Rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - Khánh Hòa
Cấp lại Giấy phép sản xuất Rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - Khánh Hòa
Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp - Khánh Hòa
Điều chỉnh Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp - Khánh Hòa
Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp - Khánh Hòa
Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (Trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại diện) - Khánh Hòa
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai - Khánh Hòa
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai - Khánh Hòa
Điều chỉnh thông tin trên chứng chỉ ngoại ngữ/tin học các cấp độ A, B, C - Khánh Hòa
Cấp giấy giới thiệu chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông - Khánh Hòa
Xin học lại đầu cấp Trung học phổ thông đối với học sinh trung học phổ thông - Khánh Hòa
Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học phổ thông - Khánh Hòa
Góp ý thiết kế cơ sở đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị ở địa phương (đối với các tổ chức thuộc nhà nước) - Khánh Hòa
Góp ý thiết kế cơ sở đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị ở địa phương (đối với các tổ chức không thuộc nhà nước) - Khánh Hòa
Cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng 3 trở xuống - Khánh Hòa
Chuyển đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng 3 trở xuống - Khánh Hòa
Đăng ký lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức khoa học công nghệ - Khánh Hòa
Đăng ký thay đổi tên Chi nhánh, Văn phòng đại diện tổ chức khoa học và công nghệ - Khánh Hòa
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của Chi nhánh, Văn phòng đại diện do bị mất - Khánh Hòa
Cấp Giấy phép sử dụng thiết bị phát tia X - Khánh Hòa
Xác nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ - Khánh Hòa
Cấp giấy đăng ký hoạt động giám định công nghệ cho tổ chức giám định công nghệ - Khánh Hòa
Cấp giấy đăng ký hoạt động giám định công nghệ cho giám định viên công nghệ - Khánh Hòa
Cấp Giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp - Khánh Hòa
Gia hạn Giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp - Khánh Hòa
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với tổ chức đang sử dụng đất vào mục đích xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp - Khánh Hòa
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế đang sử dụng đất - Khánh Hòa
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất - Khánh Hòa
Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Khánh Hòa
Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Khánh Hòa
Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đối tượng tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Khánh Hòa
Đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất với đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài - Khánh Hòa
Cấp mới Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại - Khánh Hòa
Cấp mới Giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại - Khánh Hòa
Cấp mới Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại - Khánh Hòa
Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ - Khánh Hòa
Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước dưới 5.000 m3/ngày đêm - Khánh Hòa
Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước dưới 5.000 m3/ngày đêm - Khánh Hòa
Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm - Khánh Hòa
Gia hạn giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng - Khánh Hòa
Cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng - Khánh Hòa
Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô đối với hàng hóa thông thường và một số hàng hóa trong lĩnh vực y tế - Khánh Hòa
Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô đối với hàng hóa thuộc lĩnh vực y tế - khánh Hòa
Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hóa thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn - Khánh Hòa
Cấp Giấy công diễn chương trình, tiết mục, vở diễn trong nước và có yếu tố nước ngoài - Khánh Hòa
Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch - Khánh Hòa
Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam - Khánh Hòa
Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm du lịch - Khánh Hòa
Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (trường hợp cấp thẳng không qua hạng 2) - Khánh Hòa
Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (trường hợp nâng từ hạng 2 lên hạng 1) - Khánh Hòa
Đăng ký văn phòng điều hành cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam - Khánh Hòa
Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư - Khánh Hòa
Cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư - Khánh Hòa
Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình - Khánh Hòa
Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng công trình - Khánh Hòa
Cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng công trình - Khánh Hòa
Cấp giấy phép xây dựng các công trình - Khánh Hòa
Cấp Giấy phép xây dựng tạm (trên các trục đường có lộ giới từ 20 mét trở lên trên địa bàn thành phố Nha Trang) - Khánh Hòa
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên các trục đường có lộ giới từ 20m trở lên trên điạ bàn thành phố Nha Trang - Khánh Hòa
Cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại 1 trên địa bàn thành phố Nha Trang - Khánh Hòa
Cấp chứng chỉ định giá bất động sản - Khánh Hòa
Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản - Khánh Hòa
Cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản, môi giới bất động sản (trong trường hợp chứng chỉ cũ bị rách nát hoặc bị mất) - Khánh Hòa
Cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế cấp) - Khánh Hòa
Cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký hành nghề dược (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế cấp) - Khánh Hòa
Đổi Chứng chỉ hành nghề dược do hư hỏng, rách nát; thay đổi địa chỉ thường trú của cá nhân cá nhân đăng ký hành nghề dược (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế cấp) - Khánh Hòa
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở sản bán buôn thuốc - Khánh Hòa
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ thuốc - Khánh Hòa
Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn thuốc - Khánh Hòa
Đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh bán buôn thuốc do thay đổi địa điểm kinh doanh - Khánh Hòa
Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh bán buôn thuốc - Khánh Hòa
Đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh bán lẻ thuốc - Khánh Hòa
Cấp Giấy chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc (GPP) - Khánh Hòa
Cấp thẻ cho người giới thiệu thuốc - Khánh Hòa
Cấp chứng chỉ chuyên khoa - Khánh Hòa
Cấp Chứng chỉ hành nghề y tư nhân cho cá nhân đăng ký theo các hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ hình thức bệnh viện) - Khánh Hòa
Đổi Chứng chỉ hành nghề y tế tư nhân cho cá nhân đăng ký theo các hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế trừ bệnh viện (trong trường hợp chuyển địa điểm hành nghề từ tỉnh khác đến Khánh Hòa hoặc thay đổi hình thức hành nghề) - Khánh Hòa
Đăng ký quảng cáo khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm cả khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền, giải phẫu thẩm mỹ và phục hồi chức năng) cho các cơ sở khám chữa bệnh có trụ sở trên địa bàn tỉnh - Khánh Hòa
Bổ sung chức năng cho bệnh viện ngoài công lập (thành lập thêm các khoa, phòng khám chuyên khoa của bệnh viện đã được Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề) - Khánh Hòa
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám đa khoa - Khánh Hòa
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám nội tổng hợp, phòng khám gia đình, các phòng khám chuyên khoa tim mạch, nhi, lao và bệnh phổi và các phòng khám chuyên khoa thuộc hệ nội khác, phòng tư vấn khám, chữa bệnh qua điện thoại, phòng tư vấn chăm sóc sức khỏe qua các phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông và thiết bị y tế - Khánh Hòa
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa ngoại - Khánh Hòa
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa phụ sản - kế hoạch hóa gia đình - Khánh Hòa
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt - Khánh Hòa
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa Tai - mũi - họng - Khánh Hòa
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa Mắt - Khánh Hòa
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám Phẫu thuật thẩm Mỹ - Khánh Hòa
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với Phòng khám chuyên khoa điều dưỡng, phục hồi chức năng và vật lý trị liệu - Khánh Hòa
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuẩn đoán hình ảnh - Khánh Hòa
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa Tâm thần - Khánh Hòa
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa Ung bướu - Khánh Hòa
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng xét nghiệm - Khánh Hòa
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với Nhà hộ sinh - Khánh Hòa
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với cơ sở dịch vụ (CSDV) y tế (bao gồm: CSDV tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, huyết áp; CSDV làm răng giả; CSDV chăm sóc sức khỏe tại nhà và CSDV kính thuốc) - Khánh Hòa
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh trong nước và ra nước ngoài - Khánh Hòa
Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với các hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ bệnh viện) - Khánh Hòa
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với các hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ bệnh viện) - Khánh Hòa
Đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với các hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ bệnh viện) - Khánh Hòa
Cấp Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền cho cá nhân đứng đầu phòng chẩn trị - Khánh Hòa
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền cho cá nhân đứng đầu phòng chẩn trị - Khánh Hòa
Cấp Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền cho cá nhân đứng đầu trung tâm kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền - Khánh Hòa
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền cho cá nhân đứng đầu trung tâm kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền - Khánh Hòa
Cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền cho cá nhân đứng đầu cơ sở dịch vụ y học cổ truyền không dùng thuốc - Khánh Hòa
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y học cổ truyền cho phòng chẩn trị - Khánh Hòa
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y học cổ truyền cho phòng chẩn trị - Khánh Hòa
Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y học cổ truyền cho phòng chẩn trị - Khánh Hòa
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho trung tâm kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền - Khánh Hòa
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho trung tâm kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền - Khánh Hòa
Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho trung tâm kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền - Khánh Hòa
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở dịch vụ y học cổ truyền không dùng thuốc - Khánh Hòa
Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở dịch vụ y học cổ truyền không dùng thuốc - Khánh Hòa
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở dịch vụ y học cổ truyền không dùng thuốc - Khánh Hòa
Đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền - Khánh Hòa
Cấp Giấy phép hành nghề cho những người làm công việc chuyên môn tại các cơ sở hành nghề y học cổ truyền tư nhân - Khánh Hòa
Xác nhận không hành nghề y học cổ truyền tại địa phương - Khánh Hòa
Cấp giấy Chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm - Khánh Hòa
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm - Khánh Hòa
Gia hạn chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm cho các sản phẩm thực phẩm đã được cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm - Khánh Hòa
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thi hài, tro, hài cốt - Khánh Hòa
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch tro, hài cốt- Khánh Hòa
Đăng ký lại của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư - Khánh Hòa
Đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư - Khánh Hòa
Chuyển đổi doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài có từ 2 chủ sở hữu trở lên thành công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Khánh Hòa
Chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành Công ty cổ phần - Khánh Hòa
Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân - Khánh Hòa
Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã - Khánh Hòa
Đăng ký kinh doanh đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trên cơ sở tách công ty - Khánh Hòa
Đăng ký kinh doanh đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trên cơ sở sáp nhập công ty - Khánh Hòa
Đăng ký kinh doanh đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trên cơ sở Hợp nhất công ty - Khánh Hòa
Đăng ký chuyển đổi công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên thành công ty cổ phần - Khánh Hòa
Đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Khánh Hòa
Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường - Khánh Hòa
Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô- xe taxi - Khánh Hòa
Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô -xe buýt - Khánh Hòa
Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô-xe container - Khánh Hòa
Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô- xe du lịch - Khánh Hòa
Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô- xe hợp đồng - Khánh Hòa
Cấp giấy phép hoạt động in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với cơ sở in xuất bản phẩm - Khánh Hòa
Cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh - Khánh Hòa
Cấp Giấy phép in gia công cho nước ngoài sản phẩm không phải là xuất bản phẩm đối với cơ sở in của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc địa phương - Khánh Hòa
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý ngành Công Thương) - Khánh Hòa
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật - Khánh Hòa
Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ - Khánh Hòa
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài - Khánh Hòa
Tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài - Khánh Hòa
Cấp Giấy phép dạy thêm học thêm ngoài nhà trường - Khánh Hòa
Gia hạn Giấy phép dạy thêm học thêm ngoài nhà trường - Khánh Hòa
Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh - Khánh Hòa
Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước (Điều 9 Thông tư 14) - Khánh Hòa
Cho thuê nhà ở sinh viên (Điều 17 Thông tư 14) - Khánh Hòa
Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước ( Điều 26 Thông tư 14) - Khánh Hòa
Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước (Điều 34 Thông tư 14) - Khánh Hòa
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng - Khánh Hòa
Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng - Khánh Hòa
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng - Khánh Hòa
Gia hạn nộp tiền sử dụng đất - Khánh Hòa
Gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước - Khánh Hòa
Đăng ký hoạt động lần đầu của tổ chức khoa học và công nghệ - Khánh Hòa
Đăng ký hoạt động lần đầu của chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ - Khánh Hòa
Đăng ký thay đổi, bổ sung giấy chứng nhận của tổ chức/chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ - Khánh Hòa
Đăng ký thay đổi trụ sở chính (chuyển sang tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi đã đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ) của tổ chức Khoa học và Công nghệ - Khánh Hòa
Đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ - Khánh Hòa
Đăng ký chuyển đổi tổ chức khoa học và công nghệ công lập để thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ - Khánh Hòa
Cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) - Khánh Hòa
Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) - Khánh Hòa
Cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) - Khánh Hòa
Cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) - Khánh Hòa
Phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu - Khánh Hòa
Xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu - Khánh Hòa
Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống) - Khánh Hòa
Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch (đối với cơ sở lưu trú du lịch không có cung cấp dịch vụ ăn uống) - Khánh Hòa
Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài - Khánh Hòa
Cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài - Khánh Hòa
Cấp, điều chỉnh, gia hạn giấy phép xây dựng - Khánh Hòa
Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối đường nhánh vào đường tỉnh - Khánh Hòa
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) - Khánh Hòa
Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) - Khánh Hòa
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện - Khánh Hòa
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện - Khánh Hòa
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện - Khánh Hòa
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện - Khánh Hòa
Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường trú, Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi - Khánh Hòa
Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi - Khánh Hòa
Cấp giấy phép mở lớp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục, thể thao, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh tiểu học ngoài nhà trường - Khánh Hòa
Xác nhận hợp đồng văn bản bất động sản - Khánh Hòa
Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường - Khánh Hòa
Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu - Khánh Hòa
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu - Khánh Hòa
Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu - Khánh Hòa
Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 03 triệu lít/năm) - Khánh Hòa
Cấp sửa đổi bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 03 triệu lít/năm) - Khánh Hòa
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 03 triệu lít/năm) - Khánh Hòa
Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu - Khánh Hòa
Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu - Khánh Hòa
Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu - Khánh Hòa
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện - Khánh Hòa
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện - Khánh Hòa
Thẩm định, phê duyệt dự án khu nhà ở phục vụ tái định cư, công trình nhà ở phục vụ tái định cư sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện - Khánh Hòa
Thẩm định, phê duyệt dự án khu nhà ở tái định cư, công trình nhà ở tái định cư phục vụ dự án, công trình quan trọng quốc gia thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa - Khánh Hòa
Thẩm định, phê duyệt dự án khu nhà ở phục vụ tái định cư, công trình nhà ở phục vụ tái định cư sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh - Khánh Hòa
Phê duyệt Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn - Khánh Hòa
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có qui mô công suất dưới 3 MW đặt tại địa phương - Khánh Hòa
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35KV trở xuống - Khánh Hòa
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35KV trở xuống - Khánh Hòa
Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá - Khánh Hòa
Cấp Giấy xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp - Khánh Hòa
Cấp Giấy xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp - Khánh Hòa
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện - Khánh Hòa
Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân - Khánh Hòa
Cấp phép hoạt động Đo đạc và Bản đồ - Khánh Hòa
Cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ - Khánh Hòa
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất - Khánh Hòa
Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận - Khánh Hòa
Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận - Khánh Hòa
Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế - Khánh Hòa
Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất - Khánh Hòa
Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân - Khánh Hòa
Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai - Khánh Hòa
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất - Khánh Hòa
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất - Khánh Hòa
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai - Khánh Hòa
Đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai - Khánh Hòa
Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký - Khánh Hòa
Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp - Khánh Hòa
Xoá đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, nhà ở hình thành trong tương lai - Khánh Hòa
Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký - Khánh Hòa
Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao - Khánh Hòa
Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Khánh Hòa
Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (cấp tỉnh/huyện) - Khánh Hòa
Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao - Khánh Hòa
Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu - Khánh Hòa
Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu - Khánh Hòa
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu - Khánh Hòa
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ - Khánh Hòa
Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước - Khánh Hòa
Cấp mới giấy phép đào tạo lái xe Ôtô - Khánh Hòa
Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe Ôtô - Khánh Hòa
Cấp đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp - Khánh Hòa
Cấp mới giấy phép lái xe ôtô - Khánh Hòa
Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe - Khánh Hòa
Cấp mới giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4 - Khánh Hòa
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá - Khánh Hòa
Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá - Khánh Hòa
Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương - Khánh Hòa
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện- Khánh Hòa
Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang - Khánh Hòa
Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương - Khánh Hòa
Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương - Khánh Hòa
Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương - Khánh Hòa
Cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương - Khánh Hòa
Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang - Khánh Hòa
Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Khánh Hòa
Cấp Giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) - Khánh Hòa
Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô-xe chạy tuyến cố định - Khánh Hòa
Cấp phù hiệu xe chạy tuyến cố định - Khánh Hòa
Đổi phù hiệu xe chạy tuyến cố định - Khánh Hòa
Cấp phù hiệu xe chạy hợp đồng - Khánh Hòa
Đổi phù hiệu xe chạy hợp đồng - Khánh Hòa
Cấp phù hiệu xe taxi - Khánh Hòa
Đổi phù hiệu xe taxi - Khánh Hòa
Cấp biển hiệu xe ô tô vận chuyển khách du lịch - Khánh Hòa
Đổi biển hiệu xe ô tô vận chuyển khách du lịch - Khánh Hòa
Cấp phù hiệu xe Container - Khánh Hòa
Đổi phù hiệu xe Container - Khánh Hòa
Cấp chứng chỉ hành nghề (kinh doanh sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản) - Khánh Hòa
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề (kinh doanh sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản) - Khánh Hòa
Cấp lại giấy phép lái xe trong trường hợp giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng - Khánh Hòa
Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân đóng trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương - Khánh Hòa
Cấp mới giấy phép xe tập lái - Khánh Hòa
Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm - Khánh Hòa
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm - Khánh Hòa
Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt dưới 2m3/giây (đối với sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản), dưới 2.000kw (đối với phát điện), dưới 50.000 m3/ ngày đêm (Đối với mục đích khác); khai thác, sử dụng nước biển dưới 100.000 m3/ngày đêm - Khánh Hòa
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện - Khánh Hòa
Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản - Khánh Hòa
Cấp đổi giấy phép lái xe trong trường hợp còn hồ sơ gốc hoặc không còn hồ sơ gốc và giấy phép lái xe bị mất quá hạn sử dụng - Khánh Hòa
Cấp lại giấy phép lái xe trong trường hợp bị tước giấy phép lái xe không thời hạn - Khánh Hòa
Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích - Khánh Hòa
Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật - Khánh Hòa
TTHC đang xem
Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt - Khánh Hòa
Số hồ sơ:
T-KHA-094599-TT
Cơ quan hành chính:
Khánh Hòa
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
41