Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KHA-125615-TT
Cơ quan hành chính: Khánh Hòa
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng Khánh Hòa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Khánh Hòa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Khánh Hòa (Số 4 Phan Chu Trinh, Nha Trang, Khánh Hòa)
Bước 3: Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, cấp giấy phép xây dựng cho tổ chức, doanh nghiệp
Bước 4: Tổ chức, doanh nghiệp nhận giấy phép tại Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Khánh Hòa).
Thời gian nộp hồ sơ và nhận giấy phép: thứ 3, thứ 4, thứ 5 và sáng thứ 7.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Nộp lệ phí theo quy định.
Đơn xin cấp phép xây dựng (Mẫu 1 Phụ lục 4 Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009)
Bản sao có công chứng một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất được cấp có thẩm quyền cấp
Bản sao văn bản cho phép đầu tư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu thuộc trường hợp phải có)
Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với công trình phải lập đánh giá tác động môi trường) hoặc Giấy chứng nhận cam kết bảo vệ môi trường (đối với công trình chỉ cần cam kết bảo vệ môi trường)
Bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt Phòng cháy chữa cháy (đối với công trình phải thẩm duyệt)
Ý kiến về thiết kế cơ sở của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)
Bản sao Quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật của cấp quyết định đầu tư
Bản sao Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư
Báo cáo kết quả khảo sát địa chất (nếu thuộc diện phải khảo sát địa chất)
Báo cáo kết quả thẩm tra (nếu chủ đầu tư không đủ năng lực)
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng chỉ hành nghề của tổ chức, cá nhân tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, tư vấn khảo sát địa chất
Bản vẽ xin phép xây dựng
Số bộ hồ sơ: Bản vẽ xin phép xây dựng : 02 bộ (trường hợp công trình xây dựng trên trục đường Trần Phú, Phạm Văn Đồng : 03 bộ). Các hồ sơ khác : 01 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp phép xây dựng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí giấy phép 100.000 đồng/giấy phép
Căn cứ pháp lý

0
28