Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KHA-126685-TT
Cơ quan hành chính: Khánh Hòa
Lĩnh vực thống kê: Chức danh, bằng cấp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản sao văn bằng tốt nghiệp
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang hoặc gửi qua đường Bưu điện
Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, xem xét, kiểm tra, đối chiếu đúng với nội dung sổ gốc và các giấy tờ liên quan đảm bảo tính hợp pháp trước khi cấp
Bước 3: Sở Giáo dục và Đào tạo trả kết quả cho cá nhân trong giờ hành chính
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người được cấp bản sao văn bằng tốt nghiệp phải đảm bảo đúng sự thật, hồ sơ không bị tẩy xoá
Bản chính bằng tốt nghiệp
Ảnh 3 x 4 (chụp theo kiểu chứng minh nhân dân)
Chứng minh nhân dân, học bạ hoặc hộ chiếu để đối chiếu
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp bản sao
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp văn bằng tốt nghiệp bản sao Theo quy định cấp bản sao của Sở Tài chính
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp bản sao bằng tốt nghiệp từ sổ gốc trong trường hợp còn bản chính bằng tốt nghiệp - Khánh Hòa
Số hồ sơ:
T-KHA-126685-TT
Cơ quan hành chính:
Khánh Hòa
Lĩnh vực:
Chức danh, bằng cấp
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
32