Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KHA-128160-TT
Cơ quan hành chính: Khánh Hòa
Lĩnh vực thống kê: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của pháp luật, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ: số 01 Trần Phú, Nha Trang
Bước 2: Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, cấp giấy xác nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Công nghệ chuyển giao không nằm trong danh mục công nghệ, tài liệu, hồ sơ mật được quy định tại Quyết định số 409/2004/QĐ-BCA(A11) ngày 05 tháng 5 năm 2004, Quyết định số 40/2004/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2004 của Bộ Khoa học và Công nghệ và phù hợp với các quy định của Luật chuyển giao công nghệ.
Đơn đề nghị xác nhận đăng ký hợp đồng (theo mẫu đính kèm)
Hợp đồng đã được các bên ký kết và đóng dấu
Các văn bản xác nhận tư cách pháp lý của các Bên tham gia hợp đồng (bản sao Giấy phép đầu tư hoặc Đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hoạt động). Giấy xác tư cách pháp lý đối với người đại diện, ký tên trong hợp đồng (trường hợp chữ ký của người đại diện không có dấu đóng kèm theo)
Bản giải trình tóm tắt về nội dung công nghệ được chuyển giao (bao gồm sơ đồ các bước công nghệ, kết quả đạt được sau khi sử dụng bí quyết công nghệ) có chữ ký, đóng dấu của Bên Việt Nam. Nếu có sẵn Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Bản giải trình kinh tế - kỹ thuật có trình bày về công nghệ thì chỉ cần gửi kèm Hồ sơ 1 bản sao Báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc bản sao Bản giải trình kinh tế - kỹ thuật)
Văn bằng bảo hộ Quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam trong trường hợp có chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng các đối tượng Sở hữu công nghiệp đã được cấp Văn bằng bảo hộ (bản sao có dấu sao y bản chính của Bên Việt Nam tham gia Hợp đồng)
Văn bản của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư, quyết định chấp thuận đối với Hợp đồng chuyển giao công nghệ (trong trường hợp Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh) – bản chính hoặc bản sao chứng thực
Biên bản của Hội đồng quản trị Bên nhận nhất trí chấp thuận Hợp đồng chuyển giao công nghệ trong trường hợp chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam và chuyển giao công nghệ trong nước mà Bên nhận có sử dụng Vốn Ngân sách Nhà nước, Vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, Vốn đầu tư phát triển của Nhà nước và Điều lệ của Bên nhận quy định Hội đồng quản trị phải nhất trí thông qua đối với kế hoạch thu, chi ngân sách hàng năm của Bên nhận (bản chính hoặc bản sao chứng thực).
Trong trường hợp Doanh nghiệp Bên nhận có sử dụng Vốn Ngân sách Nhà nước, Vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, Vốn đầu tư phát triển của Nhà nước mà không có Hội đồng quản trị thì đại diện Chủ sở hữu phải chấp thuận Hợp đồng trước khi Hợp đồng được ký kết (bản chính hoặc bản sao chứng thực).
Chứng thư đánh giá, giám định công nghệ (đối với công nghệ thuộc Danh mục các lĩnh vực công nghệ bắt buộc phải có chứng thư đánh giá, giám định do Thủ tướng Chính phủ ký quyết định ban hành) – bản chính hoặc bản sao chứng thực
Giấy phép sản xuất sản phẩm, bản sao có chữ ký và đóng dấu của Bên Việt Nam tham gia Hợp đồng (đối với loại sản phẩm pháp luật quy định phải có Giấy phép sản xuất)
Số bộ hồ sơ: 03 bộ (trong đó có 01 bộ gốc)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định Hợp đồng chuyển giao công nghệ Được tính theo tỷ lệ bằng 0,1% (một phần nghìn) tổng giá trị của Hợp đồng chuyển giao công nghệ nhưng tối đa không quá 10 (mười) triệu đồng và tối thiểu không dưới 03 (ba) triệu đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ - Khánh Hòa
Số hồ sơ:
T-KHA-128160-TT
Cơ quan hành chính:
Khánh Hòa
Lĩnh vực:
Khoa học- Công nghệ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23