Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KHA-140553-TT
Cơ quan hành chính: Khánh Hòa
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất- Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận Văn bản trả lời không đủ điều kiện giải quyết
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Khánh Hòa (dưới đất viết tắt là Văn phòng). Thời gian từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trong giờ hành chính
Bước 3: Bộ phận “ một cửa” thuộc Văn phòng Đăng ký thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Bước 4: Kiểm tra, người thụ lý dự thảo văn bản đề xuất đề nghị lãnh đạo Văn phòng chỉnh lý trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Bước 5: Trưởng phòng Nghiệp vụ xét duyệt nội dung văn bản dự thảo do người thụ lý đề xuất
Bước 6: Giám đốcVăn phòng Đăng ký ký chỉnh lý biến động đã được Trưởng phòng Nghiệp vụ ký biến động về sử dụng đất thẩm tra
Bước 7: Văn phòng Đăng ký trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức tại số 35 Yết Kiêu, TP Nha Trang
Quyết định kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất của cơ quan thi hành án
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có)
Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có)
Văn bản về kết quả đấu giá trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký 20.000 đồng/giấy
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký nhận quyền sử dụng đất do kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Khánh Hòa
Số hồ sơ:
T-KHA-140553-TT
Cơ quan hành chính:
Khánh Hòa
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29