Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KHA-173560-TT
Cơ quan hành chính: Khánh Hòa
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận “Một cửa” hoặc trực tuyến tại Trang thông tin điện tử: http://motcua.vanphong.khanhhoa.gov.vn; nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận “Một cửa” của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong; số 04 - 06 Lê Thanh Phương - Nha Trang
Thời hạn giải quyết: 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong trường hợp cần có thông tin địa chính để phục vụ việc xác nhận, hợp đồng văn bản bất động sản, thì thời gian cung cấp thông tin của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất không tính vào thời hạn xử lý hồ sơ)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận hợp đồng, văn bản bất động sản
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với tổ chức có nhu cầu xác nhận hợp đồng, văn bản bất động sản: Chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định tại mục 3 phần này.
Đối với cơ quan hành chính: Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tiếp nhận hồ sơ, xem xét và cấp giấy xác nhận hợp đồng, văn bản bất động sản.
Bước 2: Đối với tổ chức có nhu cầu xác nhận hợp đồng, văn bản bất động sản: Nơi nộp hồ sơ: bộ phận “Một cửa” trong giờ hành chính hoặc trực tuyến tại Trang thông tin điện tử: http://motcua.vanphong.khanhhoa.gov.vn của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong.
Bước 3: Đối với tổ chức có nhu cầu xác nhận hợp đồng, văn bản bất động sản: Nơi nhận kết quả: bộ phận “Một cửa” của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong trong giờ hành chính.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Yêu cầu về hồ sơ đầy đủ:
a) Danh mục, số lượng hồ sơ phù hợp với yêu cầu tại mục 3.
b) Nội dung các tài liệu bản sao phải được đối chiếu trùng khớp với tài liệu bản chính.
+ Quy định về hồ sơ hợp lệ:
a) Nội dung hợp đồng, văn bản về bất động sản phải bảo đảm không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội.
b) Nội dung các tài liệu về sở hữu bất động sản phải rõ ràng, không có dấu hiệu bị sửa chữa, giả mạo.
c) Quyền của chủ sở hữu bất động sản trong giao dịch hợp đồng (hoặc xác lập văn bản) phải phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
d) Các bên tham gia trong giao dịch hợp đồng (hoặc xác lập văn bản) phải có năng lực hành vi dân sự theo pháp luật quy định.
+ Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Tổ chức không được ký trước vào hợp đồng, văn bản bất động sản.
- Khi nộp hồ sơ (nếu nộp trực, tiếp) hoặc khi đến nhận kết quả (trong trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến) phải xuất trình bản chính của giấy tờ đã nộp bản sao để đối chiếu.
Phiếu yêu cầu xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản (mẫu 62/PYC).
Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện).
Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định của Luật Đất đai năm 1987, Luật Đất đai năm 1993, Luật Đất đai năm 2003; bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được cấp theo quy định của Nghị định số 60/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ; bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được cấp theo quy định của pháp luật về nhà ở (sau đây gọi là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất); bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.
Hợp đồng, văn bản về bất động sản.
Ngoài ra, tùy vào từng trường hợp cụ thể mà hồ sơ yêu cầu xác nhận còn có thêm một hoặc các giấy tờ sau đây:
a) Đơn xin tách thửa, hợp thửa trong trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất (mẫu số 11/ĐK);
b) Bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở được cấp theo quy định của pháp luật về nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng được cấp theo quy định của Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ (gọi chung là Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất) đối với trường hợp có tài sản gắn liền với đất mà người sở hữu tài sản đó bán, cho thuê, tặng cho, thế chấp, góp vốn;
c) Văn bản xác nhận tiền sử dụng đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả không có nguồn gốc ngân sách nhà nước đối với trường hợp bên có quyền sử dụng đất là tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà đã trả tiền thuê đất cho cả thời gian thuê hoặc đã trả trước tiền thuê đất cho nhiều năm mà thời hạn thuê đất đã được trả tiền còn lại ít nhất là 5 năm; tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
d) Bản sao giấy phép xây dựng hoặc dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với trường hợp thế chấp tài sản hình thành trong tương lai mà theo quy định của pháp luật thì tài sản đó phải được cấp phép xây dựng hoặc phải lập dự án đầu tư;
đ) Quyết định cho phép chuyển nhượng của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư.
Số bộ hồ sơ: 01 bộ (Riêng số lượng của hợp đồng, văn bản bất động sản thì phụ thuộc vào nhu cầu của tổ chức (lưu ý, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong sẽ lưu lại 01 bộ))
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu yêu cầu xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Không thu phí
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận hợp đồng văn bản bất động sản - Khánh Hòa
Số hồ sơ:
T-KHA-173560-TT
Cơ quan hành chính:
Khánh Hòa
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
43