Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KHA-BS01
Cơ quan hành chính: Khánh Hòa
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng Khánh Hòa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Khánh Hòa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản báo cáo kết quả thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Khánh Hòa (số 4 Phan Chu Trinh, TP. Nha Trang – Khánh Hòa). Thời gian: buổi sáng từ thứ 3 - 4 - 5 - 7 hàng tuần trong giờ hành chính
Bước 3: Báo cáo nội dung của đồ án tại Sở Xây dựng theo lịch của Sở Xây dựng
Bước 4: Hoàn thành nội dung đồ án theo kết luận cuộc họp thẩm định
Bước 5: Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ theo kết luận cuộc họp thẩm định, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Khánh Hòa số lượng 15 bộ
Hồ sơ trình thẩm định:
- Tờ trình thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng
- Thuyết minh tóm tắt kèm bản vẽ thu nhỏ khổ A3 in màu (số lượng từ 12 - 15 bộ); các văn bản pháp lý liên quan; 01 bộ bản vẽ màu đúng tỷ lệ và 01 CD ghi toàn bộ nội dung đồ án quy hoạch xây dựng
Hồ sơ trình duyệt:
- Tờ trình đề nghị phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng
- Hồ sơ trình duyệt đồ án quy hoạch xây dựng (số lượng từ 12 - 15 bộ)
Số bộ hồ sơ: Từ 12 đến 15 (bộ)
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng, mức lệ phí tùy theo quy mô thiết kế quy hoạch
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng - Khánh Hòa
Số hồ sơ:
T-KHA-BS01
Cơ quan hành chính:
Khánh Hòa
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20