Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KHA-BS113
Cơ quan hành chính: Khánh Hòa
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư tại Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Khánh Hòa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ban, ngành
Cách thức thực hiện: Các tổ chức cá nhân có nhu cầu cấp mới chứng nhận đầu tư thì phải trực tiếp đến phòng “một cửa” Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thời hạn giải quyết: Thời gian là 21 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đầu tư
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận 1 cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư. Địa chỉ: 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa. Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7
Bước 3: Nhận kết quả tại bộ phận 1 cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư. Địa chỉ: 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa. Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7
Bước 4: Bộ phận “một cửa” thuộc Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển hồ sơ cho phòng chức năng
Bước 5: Phòng chức năng trình Lãnh đạo sở gửi lấy ý kiến các Sở, ngành hoặc ký thẩm định và chuyển cho UBND tỉnh ký Chứng nhận đầu tư
Bước 6: UBND tỉnh trả kết quả về sở để sở trả cho khách hàng
a) Bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu được quy định tại Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
b) Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư
- Xác định rõ nguồn vốn đầu tư dự kiến, bao gồm: nguồn vốn chủ sở hữu, nguồn vốn huy động, nguồn vốn vay
- Lưu ý: Vốn điều lệ Đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp cần có tối thiểu bằng 30% tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án; Vốn sẵn sàng để thực hiện dự án cần có tối thiểu đạt bằng 10% tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án
- Báo cáo kiểm toán độc lập hoặc kiểm toán nội bộ 2 năm gần nhất (nếu có)
c) Giải trình kinh tế - kỹ thuật
Nội dung cơ bản của giải trình kinh tế - kỹ thuật gồm:
- Nhà đầu tư
- Tên dự án
- Mục tiêu đầu tư
- Địa điểm đầu tư: Bản vẽ xác định ranh giới vị trí dự án
- Nhu cầu sử dụng đất: diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng
- Nội dung và quy mô đầu tư
- Tổng vốn đầu tư của dự án
- Nguồn vốn đầu tư
- Phương án xây dựng: Phương án bố trí tổng mặt bằng, chiều cao công trình, mật độ xây dựng; Bản vẽ thể hiện phương án tổng mặt bằng; Thiết bị, công nghệ
- Năng lực kinh nghiệm
- Sự phù hợp của dự án với: Quy hoạch kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; Quy hoạch sử dụng đất; Quy hoạch xây dựng; Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản (nếu có); Quy hoạch các nguồn tài nguyên khác (nếu có)
- Tác động môi trường và các giải pháp xử lý: Đánh giá các yếu tố tác động đến môi trường; Giải pháp xử lý phù hợp với quy định của pháp luật về môi trường
- Tiến độ thực hiện dự án: Tiến độ thực hiện vốn đầu tư; Tiến độ xây dựng; Tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án
- Nhận xét về hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án
- Các nội dung khác có liên quan
d) Tài liệu kèm theo:
- Văn bản thoả thuận địa điểm đầu tư (nếu dự án đầu tư có nhu cầu sử dụng đất)
- Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư (đối với nhà đầu tư là tổ chức thì cung cấp bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; của nhà đầu tư là cá nhân nước ngoài thì nộp bản sao hộ chiếu)
Số bộ hồ sơ: 10 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký/đề nghị cấp chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm tra cấp chứng nhận đầu tư đối với dự án có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (không gắn với thành lập doanh nghiệp, không phải lấy ý kiến các bộ, ngành Trung ương) - Khánh Hòa
Số hồ sơ:
T-KHA-BS113
Cơ quan hành chính:
Khánh Hòa
Lĩnh vực:
Đầu tư tại Việt Nam
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23