Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KHA-BS184
Cơ quan hành chính: Khánh Hòa
Lĩnh vực thống kê: Bưu chính – chuyển phát
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
- Qua hệ thống bưu chính, chuyển phát
- Qua mạng Internet tại địa chỉ: http://ict-khanhhoa.vn, vào mục Dịch vụ công trực tuyến
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép bưu chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của pháp luật, nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa hoặc gửi qua đường bưu chính, chuyển phát, địa chỉ: Nhà A1, Khu liên cơ số 1 Trần Phú, Nha Trang hoặc nộp hồ sơ qua mạng Internet tại địa chỉ: http://ict-khanhhoa.vn, vào mục Dịch vụ công trực tuyến
Bước 2: Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và có văn bản trả lời
Bước 3: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho doanh nghiệp
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Doanh nghiệp được cấp giấy phép bưu chính khi có đủ các điều kiện sau đây:
+ Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực bưu chính
+ Có khả năng tài chính, nhân sự phù hợp với phương án kinh doanh theo nội dung đề nghị được cấp giấy phép
+ Có phương án kinh doanh khả thi phù hợp với quy định về giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính
+ Có biện pháp đảm bảo an ninh thông tin và an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính
Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 02 tỷ đồng Việt Nam
Mức vốn tối thiểu phải được thể hiện trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam của doanh nghiệp
c1) Đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hoặc gửi qua hệ thống bưu chính, chuyển phát
- Giấy đề nghị cấp giấy phép bưu chính
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp (nếu có)
- Phương án kinh doanh (*)
- Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính
- Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có)
- Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính
- Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính
- Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính
- Thỏa thuận với doanh nghiệp khác, đối tác nước ngoài bằng tiếng Việt, đối với trường hợp hợp tác cung ứng một, một số hoặc tất cả các công đoạn của dịch vụ bưu chính đề nghị cấp phép;
- Tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài quy định tại Điểm k Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ (**)
Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản gốc)
c2) Đối với hồ sơ nộp trực tuyến qua mạng Internet
Doanh nghiệp nộp trực tuyến hồ sơ văn bản điện tử qua mạng Internet tại địa chỉ: http://ict-khanhhoa.vn, vào mục Dịch vụ công trực tuyến. Thành phần hồ sơ giống như hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả. Khi đến nhận Giấy phép bưu chính phải đem đầy đủ thành phần hồ sơ bằng giấy theo quy định tại Mục c1 và nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để kiểm tra, đối chiếu
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị cấp giấy phép bưu chính
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Giấy phép bưu chính có thời hạn 5 năm 5.000.000 đồng
Giấy phép bưu chính có thời hạn trên 5 năm đến 10 năm 7.500.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép bưu chính - Khánh Hòa
Số hồ sơ:
T-KHA-BS184
Cơ quan hành chính:
Khánh Hòa
Lĩnh vực:
Bưu chính – chuyển phát
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
35