Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KTU-003192-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực thống kê: Xuất bản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở thông tin và truyền thông
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở thông tin và truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ quan, tổ chức, nộp hồ sơ trực tiếp tại “ Phòng Báo chí-Xuất bản” Sở Thông tin và Truyền thông (ĐC: 112 E - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum).
+ Thời gian: 7h30’-10h30’ và 13h30’-16h30’ các ngày làm việc trong tuần.
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ, tiếp nhận và viết giấy hẹn nếu hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ còn thiếu hướng dẫn Cơ quan, tổ chức chỉnh sửa, bổ sung
Bước 3: Trả kết quả tại “Phòng Báo chí- Xuất bản” Sở Thông tin và Truyền thông.
+ Thời gian: 7h30’-10h30’ và 13h30’-16h30’ các ngày thứ 2, 4, 6 hàng tuần.
Tờ khai đăng ký sử dụng máy Photocoppy màu
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký sử dụng Máy Photocoppy màu - Kon Tum
Số hồ sơ:
T-KTU-003192-TT
Cơ quan hành chính:
Kon Tum
Lĩnh vực:
Xuất bản
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
24