Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KTU-081011-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban Quy hoạch và Kiến trúc; Ban Tài nguyên và Môi trường
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Ban Kế hoạch và Đầu tư (Địa chỉ: Văn phòng Đại diện Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, số 02 Phan Đình Phùng, Thành phố Kon Tum).
Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Bước 2: Cán bộ quản lý công tác kinh doanh tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận; trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, doanh nghiệp bổ sung
Bước 3: Cá nhân, doanh nghiệp nhận kết quả tại Ban Kế hoạch và Đầu tư.
Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thành lập chi nhánh, mở Văn phòng, kèm theo Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân của cá nhân, người đại diện
Đối với những ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì kèm theo bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề
Đối với những ngành nghề phải có vốn pháp định thì kèm theo các giấy tờ, bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền
Dự thảo Điều lệ công ty; danh sách thành viên công ty đối với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thành lập chi nhánh, mở Văn phòng
Tải về
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, mở văn phòng, chi nhánh doanh nghiệp trong khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y - Kon Tum
Số hồ sơ:
T-KTU-081011-TT
Cơ quan hành chính:
Kon Tum
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
29