Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KTU-086387-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực thống kê: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Kết quả giải quyết vụ việc
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đơn, thư hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp đơn, thư hồ sơ tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ, ghi vào sổ tiếp nhận đơn thư khiếu nại
- Trường hợp đầy đủ thì tiếp nhận
- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đầy đủ thì hướng dẫn về chỉnh sửa, bổ sung
Bước 3: Nhận kết quả giải quyết qua đường công văn hoặc tại trụ sở
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên
- Người khiếu nại thông qua người đại diện thì người đại diện phải có giấy tờ hợp pháp để chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện
Đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày tháng năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại
Đơn khiếu nại (Theo mẫu)
Giấy ủy quyền khiếu nại (trong trường hợp người khiếu nại ủy quyền); giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện (nếu có) (Bản sao)
Chứng cứ, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn khiếu nại
Tải về
Giấy ủy quyền khiếu nại
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết khiếu nại lần 1 - Kon Tum
Số hồ sơ:
T-KTU-086387-TT
Cơ quan hành chính:
Kon Tum
Lĩnh vực:
Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
37