Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KTU-086402-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực thống kê: Nghĩa vụ quân sự
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quân sự huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Xã đội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 01
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã (Xã đội).
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ.
- Trường hợp đầy đủ thì giải quyết.
- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn về chỉnh sửa, bổ sung.
Bước 3: Thông báo kết qủa cho công dân
Tờ khai đăng ký bổ sung đối với người sẵn sàng nhập ngũ
Sổ hộ khẩu
Giấy Chứng minh nhân dân
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký bổ sung đối với người sẵn sàng nhập ngũ
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký bổ sung đối với người sẵn sàng nhập ngũ - Kon Tum
Số hồ sơ:
T-KTU-086402-TT
Cơ quan hành chính:
Kon Tum
Lĩnh vực:
Nghĩa vụ quân sự
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
20