Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KTU-086780-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tư pháp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban Địa chính xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu chứng thực chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã.
Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận giải quyết.
Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn người yêu cầu chứng thực.
Bước 2: Nhận kết quả tại Ủy ban nhân dân xã
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người yêu cầu chứng thực phải xuất trình bản gốc các giấy tờ: Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện); Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Phiếu yêu cầu chứng thực (theo mẫu)
Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện)
Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Dự thảo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (03 bản)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu yêu cầu chứng thực
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất a. Dưới 20.000.000đ - 10.000đồng/trường hợp. b. Từ 20.000.000 đến dưới 50.000.000đ - 20.000đồng/trường hợp. c. Từ 50.000.000 đến dưới 100.000.000đ - 50.000đồng/trường hợp. d. Từ 100.000.000 đến dưới 300.000.000đ - 100.000đồng/trường hợp. đ. Từ 300.000.000 đến dưới 1.000.000.00đ - 200.000đồng/trường hợp. e. Từ 1.000.000.000 đến dưới 2.000.000.000đ - 500.000đồng/trường hợp. g. Từ 2.000.000.000 đến dưới 3.000.000.000đ - 1.000.000đồng/trường hợp. h. Từ 3.000.000.000 đến dưới 5.000.000.000đ - 1.500.000đồng/trường hợp. i. Từ trên 5.000.000.000đ trở lên - 2.000.000đồng/trường hợp.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [1]
TTHC đang xem
Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất - Kon Tum
Số hồ sơ:
T-KTU-086780-TT
Cơ quan hành chính:
Kon Tum
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
18