Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KTU-089836-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc (không quá 05 ngày làm việc nếu phải xác minh)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy khai sinh (đăng ký lại)
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tại UBND xã, phường, thị trấn. Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận giải quyết
- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung
Bước 3: Nhận kết quả tại UBND xã, phường thị trấn vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Việc sinh đã được đăng ký, nhưng sổ hộ tịch và bản chính giấy khai sinh đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, thì được đăng ký lại
- Người có yêu cầu đăng ký lại việc sinh xuất trình bản sao Giấy khai sinh đã cấp trước đây. Trường hợp không có bản sao Giấy khai sinh đã cấp trước đây thì xuất trình hồ sơ, giấy tờ cá nhân như: Sổ hộ khẩu, Giấy chứng minh nhân dân, học bạ, bằng tốt nghiệp, lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên
Người có yêu cầu đăng ký hộ tịch (trừ trường hợp đăng ký kết hôn, đăng ký giám hộ, đăng ký việc nhận cha, mẹ, con) hoặc yêu cầu cấp các giấy tờ về hộ tịch mà không có điều kiện trực tiếp đến cơ quan đăng ký hộ tịch, thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền, thì không cần phải có văn bản ủy quyền, nhưng phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ nêu trên
Trường hợp đương sự xuất trình Giấy khai sinh được cấp từ thời kỳ Pháp thuộc, thời kỳ chính quyền Ngụy Sài Gòn, thì cán bộ tư pháp hộ tịch xã thu hồi và thực hiện thủ tục đăng ký lại việc sinh cho người có giấy tờ đó
Tờ khai đăng ký lại việc sinh
Xuất trình bản sao Giấy khai sinh đã cấp hợp lệ (nếu có); trường hợp không có bản sao thì đương sự phải tự cam đoan về việc đã đăng ký, như sổ hộ tịch không còn lưu được và chịu trách nhiệm về nội dung cam đoan
Văn bản uỷ quyền cho người đi Đăng ký lại việc khai sinh (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký lại việc sinh
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký lại việc khai sinh - Kon Tum
Số hồ sơ:
T-KTU-089836-TT
Cơ quan hành chính:
Kon Tum
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
25