Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KTU-115878-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực thống kê: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tiếp nhận trực tiếp tại trụ sở hành chính
Thời hạn giải quyết: - Đối với hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi trả lại hồ sơ cho cá nhân nộp hồ sơ
- Đối với hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định và cấp Chứng chỉ hành nghề dược; nếu không cấp thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế vào các giờ hành chính trong ngày
Bước 2: Cán bộ thẩm định hồ sơ
- Nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn
Bước 3: Trình hồ sơ đã thẩm định lên Lãnh đạo Sở Y tế để phê duyệt
Bước 4: Cá nhân nộp lệ phí và nhận kết quả tại Sở Y tế vào các giờ hành chính trong ngày
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Mỗi cá nhân chỉ được cấp một Chứng chỉ hành nghề dược và chỉ được quản lý chuyên môn một hình thức tổ chức kinh doanh tại một địa điểm kinh doanh thuốc
- Người được cấp Chứng chỉ hành nghề dược phải có một trong các văn bằng sau đây tuỳ theo yêu cầu đối với từng hình thức tổ chức kinh doanh thuốc
+ Bằng tốt nghiệp đại học dược
+ Bằng tốt nghiệp trung học dược
+ Văn bằng dược tá
+ Bằng tốt nghiệp trung học y
+ Bằng tốt nghiệp đại học y hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học
+ Bằng tốt nghiệp đại học hoặc trung học về y học cổ truyền
+ Các loại văn bằng về lương y, lương dược, giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền và trình độ chuyên môn y dược học cổ truyền
- Điều kiện về văn bằng và thời gian thực hành đối với người quản lý chuyên môn về dược của cơ sở sản xuất thuốc được quy định tại khoản 2, Điều 15, Nghị định số 79/2006/NĐ - CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ
- Người được cấp Chứng chỉ hành nghề dược phải có các điều kiện sau đây
+ Có văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của từng hình thức kinh doanh thuốc
+ Đã qua thực hành ít nhất từ hai năm đến năm năm tại cơ sở dược hợp pháp đối với từng hình thức kinh doanh
+ Có đạo đức nghề nghiệp
+ Có đủ sức khoẻ để hành nghề dược
- Người sau đây không được cấp Chứng chỉ hành nghề dược
+ Bị cấm hành nghề dược theo bản án, quyết định của Toà án
+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự
+ Đang trong thời gian chấp hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án, hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc quản chế hành chính
+ Đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn y, dược
+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự
Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo mẫu do Bộ Y tế quy định
Bản sao có chứng thực các văn bằng chuyên môn
Giấy xác nhận về thời gian thực hành ở cơ sở dược hợp pháp do người đứng đầu cơ sở đó cấp theo mẫu do Bộ Y tế quy định, trừ trường hợp dược sĩ đại học tốt nghiệp hệ chuyên tu đăng ký loại hình nhà thuốc
Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân nếu hồ sơ gửi bằng đường bưu điện hoặc bản chụp và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân bản gốc để đối chiếu nếu hồ sơ nộp trực tiếp
Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 12 tháng
2 ảnh chân dung cỡ 4 cm x 6 cm chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề Dược 300.000 đồng/Lần thẩm định
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế) - Kon Tum
Số hồ sơ:
T-KTU-115878-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Kon Tum
Lĩnh vực:
Dược, mỹ phẩm
Tình trạng:
Còn áp dụng

2
28