Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KTU-127831-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thành phố; Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện, thành phố; Bộ phận "tiếp nhận và trả kết quả" thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; thành phố; Chi cục Thuế huyện, thành phố
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các bên chuyển đổi chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thành phố (nơi chưa thành lập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất). Thời gian: Buổi sáng từ: 7h00’-11h00’ và buổi chiều từ 13h00’-17h00’ vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ)
Bước 2: Các bên chuyển đổi nộp lệ phí vànhận kết quả tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thành phố (nơi chưa thành lập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất). Thời gian: Buổi sáng từ: 7h00’-11h00’ và buổi chiều từ 13h00’-17h00’ vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người sử dụng đất chỉ được chuyển đổi đất nông nghiệp với hộ gia đình, cá nhân trong cùng một xã, phường, thị trấn
Người sử dụng đất được thực hiện quyền chuyển đổi khi có các điều kiện sau:
- Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải là đất thuê;
- Đất không có tranh chấp;
- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
- Trong thời hạn sử dụng đất.
Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp đã được công chứng hoặc chứng thực (theo mẫu)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hai bên
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chứng nhận đăng ký biến động về đất đai 15.000 đồng/trường hợp
Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất 25.000 đồng/giấy
Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 200.000 đồng/1 hồ sơ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân - Kon Tum
Số hồ sơ:
T-KTU-127831-TT
Cơ quan hành chính:
Kon Tum
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
21