Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KTU-128718-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực thống kê: Văn hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Không
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở có liên quan
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân ở địa phương nhập khẩu Văn hóa phẩm
a) Để phục vụ công việc của tổ chức hoặc sử dụng cá nhân
b) Để tham gia triển lãm, hội chợ, tham dự các cuộc thi, liên hoan; lưu hành, phổ biến tại địa phương
c) Để sử dụng vào các mục đích khác theo đề nghị của thủ trưởng cơ quan ngành chủ quản cấp tỉnh có thẩm quyền quản lý nhà nước về nội dung văn hóa phẩm nhập khẩu
d) Văn hóa phẩm của tổ chức, cá nhân được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao để chuyển giao cho tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc lưu hành, phổ biến tại Việt Nam
đ) Do Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch ủy quyền cấp giấy phép
- Phải gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trường hợp không cấp giấy phép hoặc cần kéo dài thời gian phải có văn bản nói rõ lý do, thời gian kéo dài tối đa không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
- Giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm có thời hạn trong ba mươi (30) ngày
Bước 2: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc nhận qua đường bưu điện
Văn bản đề nghị cấp giấy phép ghi rõ loại văn hóa phẩm, nội dung, số lượng, xuất xứ, mục đích sử dụng và phạm vi sử dụng và phạm vi sử dụng (theo mẫu)
Văn bản đề nghị của người đứng đầu các cơ quan cấp tỉnh nhập khẩu văn hóa
Trường hợp cơ quan cấp giấy phép cần giám định nội dung, tổ chức, cá nhân xin cấp phép có trách nhiệm cung cấp văn hóa phẩm để cơ quan cấp giấy phép giám định
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm 20.000 đồng/giấy phép
Phí thẩm định nội dung văn hoá phẩm xuất khẩu, nhập khẩu - Các loại ấn phẩm: + Sách báo, tạp chí các loại: 10.000 đồng/cuốn/tờ + Tranh in, ảnh, lịch các loại: 20.000 đồng/cuốn/tờ + Các loại ấn phẩm khác: 5000 đồng/ tác phẩm - Các sản phẩm nghe nhìn ghi trên mọi chất liệu + Phim truyện có độ dài đến 100 phút: 50.000 đồng/tập + Phim truyện có độ dài đến 101 phút trở lên: 80.000 đồng/tập + Phim (tài liệu, khoa học, hoạt hình …) có độ dài đến 60 phút: 20.000 đồng/tập + Phim (tài liệu, khoa học, hoạt hình …) có độ dài từ 61 phút trở lên: 40.000 đồng/tập + Các loại khác (bao gồm cả sách điện tử): 20.000 đồng/tập - Tác phẩm mỹ thuật trên mọi chất liệu + Tác phẩm mỹ thuật là đồ mới sản xuất: 10.000 đồng/tác phẩm + Tác phẩm mỹ thuật là đồ giả cổ: 50.000 đồng/tác phẩm - Phí thẩm định nội dung văn hoá phẩm xuất khẩu, nhập khẩu chỉ thu đối với những văn hoá phẩm cần được giám định nội dung do cơ quan có thẩm quyền lựa chọn, thu theo từng lần giám định của sản phẩm và phải thực hiện giám định theo quy định của pháp luật về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm (không được tính theo số lượng sản phẩm của lô hàng)
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm của cá nhân, tổ chức ở địa phương:a) Để phục vụ công việc của tổ chức hoặc sử dụng cá nhân; b) Để tham gia triển lãm, hội chợ, tham dự các cuộc thi, liên hoan; lưu hành, phổ biến tại địa phương; c) Để sử dụng vào các mục đích khác theo đề nghị của thủ trưởng cơ quan ngành chủ quản cấp tỉnh có thẩm quyền quản lý nhà nước về nội dung văn hóa phẩm nhập khẩu; d) Văn hóa phẩm của tổ chức, cá nhân được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao để chuyển giao cho tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc lưu hành, phổ biến tại Việt Nam; đ) Do Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch ủy quyền cấp Giấy phép - Kon Tum
Số hồ sơ:
T-KTU-128718-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Kon Tum
Lĩnh vực:
Văn hóa
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
9