Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KTU-130472-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực thống kê: Sở hữu trí tuệ, Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Chi cục Quản lý thị trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tiếp nhận, xử lý tại văn phòng Chi cục Quản lý thị trường
Thời hạn giải quyết: - Thời hạn thụ lý để giải quyết: Chậm nhất là 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn
- Thời hạn giải quyết:
+ Đối với vụ việc bình thường, không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý
+ Đối với vụ việc phức tạp, không quá 90 ngày kể từ ngày thụ lý giải quyết
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:
+ Tổ chức, cá nhân nộp đơn thư lại Phòng Hành chính - Tổ chức của Chi cục quản lý thị trường, địa chỉ số 494 Trần Phú. Thành phố Kon Tum hoặc gởi đơn qua đường bưu điện.
* Thời gian tiếp nhận: Vào giờ hành chính, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết). Công chức tiếp nhận đơn ghi biên nhận (nếu nộp tại văn phòng Chi cục); trường hợp gởi qua đường bưu điện thì do Văn thư tiếp nhận, chuyển Chi cục trưởng phân công bộ phận liên quan tham mưu giải quyết.
Bước 2: 1. Công chức thu thập, tiếp nhận thông tin về hành vi vi phạm pháp luật hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật quy định tại Điều 14 của Thông tư số 09/2013/TT-BCT phải báo cáo ngay bằng văn bản với Thủ trưởng cơ quan Quản lý thị trường trực tiếp để xử lý thông tin.
2. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin quy định tại Điều 14 của Thông tư số 09/2013/TT-BCT, Thủ trưởng cơ quan Quản lý thị trường tiếp nhận thông tin xử lý như sau:
a) Trường hợp thông tin về hành vi vi phạm pháp luật hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật là có căn cứ cần phải tiến hành kiểm tra ngay để ngăn chặn thì ban hành quyết định kiểm tra theo thẩm quyền hoặc báo cáo ngay bằng văn bản với Thủ trưởng cơ quan Quản lý thị trường cấp trên trực tiếp có thẩm quyền để tổ chức chỉ đạo việc kiểm tra theo quy định tại Điều 16 của Thông tư số 09/2013/TT-BCT;
b) Trường hợp thông tin về hành vi vi phạm pháp luật hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật chưa đủ căn cứ để kiểm tra thì tổ chức ngay việc thẩm tra, xác minh thông tin theo quy định tai Điều 17 của Thông tư số 09/2013/TT-BCT.
Bước 3: - Thông báo kết quả giải quyết:
+ Kết quả giải quyết được gửi trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) đến người có đơn yêu cầu và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định.
Hồ sơ do chủ thể quyền yêu cầu xử lý gồm các tài liệu sau:
- Đơn yêu cầu xử lý có đầy đủ các nội dung quy định tại Điều 22 của Nghị định 105/2006/NĐ-CP;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu người yêu cầu đăng ký kinh doanh lại Việt Nam);
- Các tài liệu, chứng cứ phù hợp với tổ chức, cá nhân yêu cầu xử lý và các nội dung yêu cầu xử lý quy định tại các Điều 23, Điều 24 và Điều 25 của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ;
- Kết luận giám định (nếu có):
- Trường hợp vụ việc đã được giải quyết tại Tòa Hình sự hoặc cơ quan có thẩm quyền khác, nay tái phạm thì phải gửi kèm theo 01 bản sao có chứng thực quyết định, bản án có hiệu lực của Tòa án hoặc quyết định xử phạt của cơ quan có thẩm quyền khác.
Hồ sơ do tổ chức, cá nhân bị thiệt hại hoặc phát hiện hành vi xâm phạm quyền tố cáo gồm các tài liệu sau:
- Đơn tố cáo, yêu cầu xử lý có đầy đủ các nội dung, quy định tại Điều 22 của Nghị định 105/2006/NĐ-CP ;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu người yêu cầu đăng ký kinh doanh tại Việt Nam);
- Chứng cứ về thiệt hại Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 23 Nghị định 105/2006/NĐ-CP.
- Kết luận giám định về thiệt hại (nếu có).
Hồ sơ tố cáo hành vi sản xuất, buôn bán hàng hóa giả mạo sở hữu trí tuệ gồm các tài liệu sau:
- Đơn tố cáo, yêu cầu xử lý với các nội dung quy định tai Điều 22 của Nghị định 105/2006/NĐ-CP;
- Chứng cứ, hiện vật là hàng hóa giả mạo theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 23 Nghị định 105/2006/NĐ-CP.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết đơn yêu cầu xử lý vi phạm hành chính về sở hữu trí tuệ - Kon Tum
Số hồ sơ:
T-KTU-130472-TT
Cơ quan hành chính:
Kon Tum
Lĩnh vực:
Sở hữu trí tuệ, Quản lý thị trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

1
26