Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KTU-130880-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực thống kê: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương tỉnh Kon Tum
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Kiểm tra hiện trường
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức có nhu cầu nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” của Sở Công thương tỉnh Kon Tum (Địa chỉ: 123B - Trần phú – TPKon Tum. Thời gian: 7h30-11h và 13h-16h30 các ngày làm việc trong tuần)
Bước 2: Cán bộ “một cửa” kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ, tiếp nhận và viết giấy hẹn nếu hồ sơ đầy đủ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức chỉnh sửa, bổ sung
Bước 3: Tổ chức nộp phí và nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” Sở Công thương. Thời gian: 7h30-11h và 13h-16h30 các ngày làm việc trong tuần
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Không thay đổi về địa điểm, quy mô, điều kiện hoạt động, cơ quan cấp phép
Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp
Báo cáo hoạt động sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp trong thời hạn hiệu lực của Giấy phép đã cấp lần trước và các tài liệu quy định trong thành phần hồ sơ đề nghị cấp phép lần trước nếu có sự thay đổi
Biên bản kiểm tra hiện trường sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp của Sở Công thương tỉnh Kon Tum
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp (chưa được mẫu hoá)
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 1.500.000 đồng/giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp - Kon Tum
Số hồ sơ:
T-KTU-130880-TT
Cơ quan hành chính:
Kon Tum
Lĩnh vực:
Hóa chất, dầu khí
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26