Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KTU-131559-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực thống kê: Cư trú
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công an xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 02 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Sổ đăng ký thường trú được thay đổi
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Công an phường (xã).
- Thời gian Buổi sáng từ 07h30 đến 11h, Buổi chiều từ 13h30 đến 17h vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghĩ, ngày lễ).
Bước 3: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ.
- Trường hợp đầy đủ thì viết phiếu hẹn.
- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung.
Bước 4: Trả kết quả tại Công an phường (xã).
- Thời gian Buổi sáng từ 07h30 đến 11h, Buổi chiều từ 13h30 đến 17h vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghĩ, ngày lễ).
Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu
Sổ hộ khẩu
Chứng minh nhân dân người thay đổi nơi thường trú
Những giấy tờ khác có liên quan
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thay đổi nơi đăng ký thường trú - Kon Tum
Số hồ sơ:
T-KTU-131559-TT
Cơ quan hành chính:
Kon Tum
Lĩnh vực:
Cư trú
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
67