Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KTU-131944-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
Cách thức thực hiện: Người yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính; trong trường hợp gửi qua hệ thống bưu chính, thì các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ phải là bản cao có chứng thực; trường hợp trực tiếp thì nộp bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực
Thời hạn giải quyết: - 03 ngày làm việc
- 05 ngày làm việc (đối với trường hợp cần phải xác minh)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại bộ phận "tiếp nhận và trả kết quả" của Văn phòng Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố (có thể gửi qua đường bưu điện). Thời gian: Buổi sáng từ: 7h30’-10h30’, buổi chiều từ 13h30’-16h30’ vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ)
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì thụ lý và viết phiếu hẹn (nếu nộp trực tiếp). Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì không thụ lý và hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung
Bước 3: Công dân nộp lệ phí và nhận kết quả tại bộ phận "tiếp nhận và trả kết quả" của Văn phòng Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố. Thời gian: Buổi sáng từ: 7h30’-10h30’, buổi chiều từ 13h30’-16h30’ vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Công dân có quyền đề nghị được thay đổi họ, tên, chữ đệm của mình đã được đăng ký đúng trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh khi có lý do chính đáng theo quy định của pháp luật dân sự
- Việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ
- Đối với việc thay đổi họ, tên, cho người từ đủ 9 tuổi trở lên thì phải có ý kiến đồng ý của người đó thể hiện trong Tờ khai
- Khi đăng ký hộ tịch, nếu cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp cấp huyện, thành phố (sau đây gọi là cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp) không biết rõ về nhân thân hoặc nơi cư trú của đương sự, thì yêu cầu xuất trình các giấy tờ sau đây để kiểm tra
1. Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đi đăng ký hộ tịch để xác định về cá nhân người đó
2. Sổ hộ khẩu, Sổ đăng ký tạm trú (đối với công dân Việt Nam ở trong nước); Thẻ thường trú, Thẻ tạm trú hoặc Chứng nhận tạm trú (đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam) để làm căn cứ xác định thẩm quyền đăng ký hộ tịch theo quy định
* Trong trường hợp hồ sơ đăng ký hộ tịch được gửi qua hệ thống bưu chính, thì các giấy tờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 phải là bản sao có chứng thực; trường hợp trực tiếp nộp hồ sơ thì nộp bản sao các giấy tờ nêu trên, kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực
* Trường hợp người yêu cầu thay đổi họ, tên, chữ đệm không có điều kiện trực tiếp đến cơ quan đăng ký hộ tịch, thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền, thì không cần phải có văn bản ủy quyền, nhưng phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ nêu trên
Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính trong Giấy khai sinh (theo mẫu)
Xuất trình Bản chính Giấy khai sinh của người cần thay đổi họ, tên, chữ đệm và các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi họ, tên, chữ đệm
Tiền lệ phí và tiền tem bưu điện gửi qua đường bưu điện tới địa chỉ của Bộ phận "tiếp nhận và trả kết quả" của Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện)
Giấy ủy quyền (nếu người đề nghị là người được ủy quyền) để chứng minh cho đề nghị của mình là hợp pháp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính trong Giấy khai sinh
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên 25.000 đồng/trường hợp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thay đổi họ, tên, chữ đệm cho người từ đủ 14 tuổi trở lên - Kon Tum
Số hồ sơ:
T-KTU-131944-TT
Cơ quan hành chính:
Kon Tum
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Không còn áp dụng

2
33