Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KTU-133487-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực thống kê: Đăng ký phương tiện giao thông
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm đăng kiểm 82.01.S Kon Tum
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm đăng kiểm 82.01.S Kon Tum
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Hồ sơ chuyển vùng quản lý phương tiện cơ giới
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ phương tiện trực tiếp mang phiếu sang tên di chuyển của cơ quan công an (hoặc đăng ký xe ô tô mới); Giấy chứng minh nhân dân (hoặc Giấy phép lái xe) của người xin rút hồ sơ phương tiện tại phòng giao dịch 1 cửa (Trung tâm đăng kiểm 82.01.S Kon Tum). Địa chỉ 99 - Huỳnh Thúc kháng - TP Kon Tum - tỉnh Kon Tum. Thời gian 7h đến 11h và 13h đến 16h30' cỏc ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ nội dung của hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì giải quyết ngay.
- Trường hợp hồ sơ còn thiếu và không hợp lệ thì công chức hướng dẫn về chỉnh sửa, bổ sung.
Bước 3: Trả kết quả trực tiếp tại phòng giao dịch 1 cửa (Trung tâm đăng kiểm 82.01.S Kon Tum). Địa chỉ 99 - Huỳnh Thúc kháng - TP Kon Tum - tỉnh Kon Tum. Thời gian 7h đến 11h và 13h đến 16h30' các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
- Công chức trả kết quả.
- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả và ra về.
Phiếu sang tên di chuyển của cơ quan công an ( hoặc đăng ký xe xe ô tô mới)
Giấy chứng minh nhân dân ( hoặc Giấy phép lái xe ) của người xin rút hồ sơ phương tiện
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục chuyển vùng hồ sơ quản lý phương tiện cơ giới - Kon Tum
Số hồ sơ:
T-KTU-133487-TT
Cơ quan hành chính:
Kon Tum
Lĩnh vực:
Đăng ký phương tiện giao thông
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
38