Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KTU-205997-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực thống kê: Bưu chính – chuyển phát
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại “Bộ phận 1 cửa” của Sở Thông tin và Truyền thông Kon Tum hoặc Hồ sơ chuyển qua đường bưu chính
Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Trường hợp không chấp nhận sửa đổi bổ sung trong vòng 5 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sở) sở thông tin và truyền thông thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ quan, tổ chức nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông
+ Thời gian: 7h30’-10h30’ và 13h30’-16h30’ các ngày làm việc trong tuần
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ, tiếp nhận và viết giấy hẹn nếu hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ còn thiếu, hướng dẫn Cơ quan, tổ chức chỉnh sửa, bổ sung
Bước 3: Trả kết quả tại Sở Thông tin và Truyền thông
+ Thời gian: 7h30’-10h30’ và 13h30’-16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần
Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục IV)
Tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính
Bản sao giấy phép bưu chính đã được cấp gần nhất
Số bộ hồ sơ: 01 bộ (là bản chính)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (đối với trường hợp cung ứng dịch vụ trong phạm vi nội tỉnh) - Kon Tum
Số hồ sơ:
T-KTU-205997-TT
Cơ quan hành chính:
Kon Tum
Lĩnh vực:
Bưu chính – chuyển phát
Tình trạng:
Còn áp dụng

2
22