Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KTU-BS118
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực thống kê: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tiếp nhận trực tiếp tại trụ sở hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp pháp
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thẻ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế vào các giờ hành chính trong ngày
Bước 2: Cán bộ thẩm định hồ sơ
- Nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn
Bước 3: Trình hồ sơ đã thẩm định lên Lãnh đạo Sở Y tế để phê duyệt
Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại Sở Y tế vào các giờ hành chính trong ngày
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
* Người giới thiệu thuốc phải có đủ các điều kiện sau đây
- Là cán bộ y, dược có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên. Trường hợp Người giới thiệu thuốc là cán bộ y, dược có trình độ chuyên môn trung cấp thì phải có thêm các điều kiện sau
+Có ít nhất hai năm hoạt động tại cơ sở y, dược hợp pháp
+Được tập huấn theo Chương trình khung đào tạo cho Người giới thiệu thuốc do Bộ Y tế quy định
- Đã được đơn vị tuyển dụng huấn luyện, đào tạo
- Có đủ kiến thức về những thuốc được phân công giới thiệu, hiểu biết các văn bản quy phạm pháp luật về dược có liên quan
* Người sau đây không được tham gia giới thiệu thuốc
- Bị cấm hành nghề y, dược theo bản án, quyết định của Toà án và/hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự và/hoặc đang bị áp dụng biện pháp quản chế hành chính
- Không đủ năng lực hành vi dân sự
- Đang là công chức, viên chức
Hồ sơ cấp thẻ Người giới thiệu thuốc có trình độ chuyên môn đại học gồm
- Đơn đề nghị cấp thẻ Người giới thiệu thuốc (theo mẫu)
- Bản sao văn bằng tốt nghiệp hợp lệ
- Danh mục mặt hàng được phân công giới thiệu
- Bản cam kết của người được tuyển dụng, phân công giới thiệu thuốc cam kết đã nắm vững và thực hiện đúng các văn bản quy phạm pháp luật về dược có liên quan
Hồ sơ cấp thẻ Người giới thiệu thuốc có trình độ chuyên môn trung cấp
- Đơn đề nghị cấp thẻ Người giới thiệu thuốc (theo mẫu)
- Bản sao văn bằng tốt nghiệp hợp lệ
- Danh mục mặt hàng được phân công giới thiệu
- Bản cam kết của người được tuyển dụng, phân công giới thiệu thuốc cam kết đã nắm vững và thực hiện đúng các văn bản quy phạm pháp luật về dược có liên quan
- Giấy chứng nhận tập huấn Người giới thiệu thuốc của cơ sở tập huấn do Bộ Y tế quy định
- Giấy xác nhận thời gian ít nhất hai năm hoạt động tại cơ sở y, dược hợp pháp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp thẻ Người giới thiệu thuốc
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp thẻ người giới thiệu thuốc - Kon Tum
Số hồ sơ:
T-KTU-BS118
Cơ quan hành chính:
Kon Tum
Lĩnh vực:
Dược, mỹ phẩm
Tình trạng:
Còn áp dụng

1
24