Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KTU-BS145
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực thống kê: Văn hóa, Xuất nhập khẩu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp đặc biệt, cơ quan giám định sẽ quyết định thời gian giám định. Biên bản giám định văn hóa phẩm là cơ sở để cơ quan Hải quan giải quyết thủ tục xuất khẩu văn hóa phẩm
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biên bản giám định và niêm phong văn hóa phẩm xuất khẩu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức có văn hóa phẩm là các loại phim của các cơ quan, tổ chức hoặc phim hợp tác cung cấp dịch vụ làm phim cho nước ngoài chưa được công bố, phổ biến; di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia nộp trực tiếp hồ sơ đề nghị giám định văn hóa phẩm tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Bước 2: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức giám định văn hóa phẩm trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp đặc biệt, cơ quan giám định sẽ quyết định thời gian giám định
Đơn đề nghị giám định văn hóa phẩm xuất khẩu (mẫu đơn ký hiệu BM.GĐ ban hành kèm theo Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16/7/2012)
Văn hóa phẩm đề nghị giám định (bản gốc)
Bản gốc hoặc bản sao có công chứng quyết định cho phép hợp tác làm phim với nước ngoài của cơ quan có thẩm quyền; bản gốc hoặc bản sao có công chứng quyết định cho phép xuất khẩu di vật, cổ vật (bao gồm cả di vật, cổ vật tái xuất khẩu) của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Tài liệu có liên quan chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của di vật, cổ vật
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị giám định văn hóa phẩm xuất khẩu (Mẫu đơn ký hiệu BM.GĐ ban hành kèm theo Thông tư 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 17/6/2012)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí các loại ấn phẩm - Sách, báo, tạp chí các loại (Cuốn/tờ): 10.000 đồng - Tranh in, ảnh, lịch các loại (Cuốn/tờ): 20.000 đồng - Các loại ấn phẩm khác (Tác phẩm): 5.000 đồng
Lệ phí các sản phẩm nghe nhìn ghi trên mọi chất liệu - Phim truyện có độ dài đến 100 phút (Tập): 50.000 đồng - Phim truyện có độ dài từ 101 phút trở lên (tập): 80.000 đồng - Phim (tài liệu, khoa học, hoạt hình...) có độ dài đến 60 phút (Tập): 20.000 đồng - Phim (tài liệu, khoa học, hoạt hình...) có độ dài từ 61 phút trở lên (Tập): 40.000 đồng - Các loại khác (bao gồm cả sách điện tử) (Tập): 20.000 đồng
Lệ phí tác phẩm mỹ thuật trên mọi chất liệu - Tác phẩm mỹ thuật là đồ mới sản xuất (Tác phẩm): 10.000 đồng - Tác phẩm mỹ thuật là đồ giả cổ (Tác phẩm): 50.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương - Kon Tum
Số hồ sơ:
T-KTU-BS145
Cơ quan hành chính:
Kon Tum
Lĩnh vực:
Văn hóa, Xuất nhập khẩu
Tình trạng:
Còn áp dụng

1
26