Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KTU-BS201
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Hồ sơ gửi trực tiếp tại cơ quan hoặc gửi qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi có ý kiến kết luận của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh (trừ các đối tượng do Ban Thường vụ quản lý)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật và nộp về Sở Nội vụ.
Bước 2: + Cán bộ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thủ tục thì tiếp nhận giải quyết
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh sửa.
- Thời gian buổi sáng từ 7giờ đến 11giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ những ngày nghỉ, ngày lễ).
Bước 3: + Nhận kết quả tại Sở Nội vụ (hoặc qua đường bưu điện)
- Thời gian buổi sáng từ 7giờ đến 11giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ những ngày nghỉ, ngày lễ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đối với trường hợp bổ nhiệm:
1. Đạt tiêu chuẩn chung của cán bộ, công chức và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh bổ nhiệm theo quy định của Đảng và Nhà nước;
2. Có đầy đủ hồ sơ cá nhân được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác minh rõ ràng, trong đó có kê khai tài sản, nhà, đất theo quy định;
3. Tuổi bổ nhiệm:
a. Cán bộ, công chức bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ;
b. Riêng các chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng các quận, huyện và tương đương, tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 45 tuổi (đối với cả nam và nữ);
c. Trường hợp cán bộ, công chức đã thôi giữ chức vụ lãnh đạo, sau một thời gian công tác nếu được xem xét để bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, thì điều kiện về tuổi thực hiện như quy định khi bổ nhiệm lần đầu;
4. Có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao;
5. Không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách đến cách chức.
6. Có trong quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Đối với trường hợp bổ nhiệm lại:
- Hoàn thành nhiệm vụ trong thời hạn giữ chức vụ và vẫn đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới
- Cơ quan đơn vị có nhu cầu.
- Đủ sức khỏe để tiếp tục đảm nhiệm chức vụ cũ
Đối với bổ nhiệm lần đầu:
- Quyển lý lịch do Ban Tổ chức Trung ương phát hành (theo mẫu 2A/TCTW) và bản sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2C/TCWW) do cá nhân tự khai, được cơ quan chức năng xác minh (kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ về học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ…);
- Tờ trình đề xuất nhân sự và nhận xét của người đứng đầu cơ quan, đơn vị;
- Nhận xét của cấp ủy cơ sở (chi bộ hoặc đảng bộ cơ sở) nơi cán bộ đang công tác;
- Nhận xét của đại diện cấp ủy nơi cán bộ cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của cán bộ và gia đình cán bộ;
- Bản kê khai tài sản theo Nghị định số 37/2007/NĐ-CP, ngày 09/3/2007 của Chính phủ.
- Biên bản tổng hợp kết quả lấy phiếu tín nhiệm của cán bộ.
Đối với bổ nhiệm lại:
- Cán bộ tự nhận xét, đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời hạn giữ chức vụ;
- Tập thể cán bộ, công chức trong đơn vị tham gia ý kiến bằng phiếu kín.
- Cán bộ đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ nhận xét, đánh giá và đề xuất ý kiến có bổ nhiệm lại hay không. Tập thể lãnh đạo xem xét, quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định theo phân cấp.
Số bộ hồ sơ: 02 (bộ); bỏ vào phong bì 23,5x30cm
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

1
37