Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KTU-BS202
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tiếp nhận xử lý tại cơ quan, hoặc gửi văn bản qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính (trong trường hợp đồng ý điều động cán bộ công chức viên chức theo đề nghị); Văn bản phúc đáp (trong trường hợp không thống nhất và nêu rõ lý do không thống nhất; hoặc trong trường hợp cần làm rõ thêm thông tin cần thiết cho việc điều động sẽ trả lời và gia hạn lại thời gian xem xét)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định và nộp về Sở Nội vụ vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra:
- Nếu hồ sơ đầy đủ thì viết biên nhận và hẹn ngày trả kết quả;
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả hồ sơ và hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung.
Bước 3: Sở Nội vụ trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
Văn bản đồng ý cho chuyển công tác và đề nghị điều động của cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức, viên chức
Văn bản đồng ý tiếp nhận của cơ quan có thẩm quyền (nêu rõ biên chế được giao, biên chế hiện đang sử dụng, nhu cầu và vị trí dự kiến bố trí công tác, ngạch công chức, viên chức sẽ bố trí nếu được điều động
Sơ yếu lý lịch của cá nhân (theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
Bản tự nhận xét, đánh giá của cá nhân trong quá trình công tác (có ý kiến xác nhận của thủ trưởng đơn vị đang công tác)
Bản sao các quyết định: tuyển dụng hoặc Hợp đồng làm việc (đối với Viên chức), quyết định lương gần nhất của cá nhân đề nghị
Bản sao các bằng cấp chuyên môn
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Điều động cán bộ, công chức, viên chức (không thuộc diện Ban Thường vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp quản lý) - Kon Tum
Số hồ sơ:
T-KTU-BS202
Cơ quan hành chính:
Kon Tum
Lĩnh vực:
Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25