Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KTU-BS203
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tiếp nhận xử lý tại cơ quan, hoặc gửi văn bản qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: Giai đoạn 1: Tối đa 05 ngày làm việc
Giai đoạn 2: 01 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản phúc đáp: Thống nhất cho cá nhân liên hệ chuyển công tác (kết thúc giai đoạn 1); Không thống nhất và nêu rõ lý do; Trường hợp cần làm rõ thêm thông tin sẽ có văn bản trả lời và gia hạn thêm thời gian; Quyết định hành chính (trong trường hợp thống nhất thuyên chuyển theo đề nghị ở Giai đoạn 2)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: * Giai đoạn 1: Liên hệ thuyên chuyển công tác
- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định và nộp về Sở Nội vụ;
- Thời gian nhận hồ sơ qua bộ phận Một cửa: buổi sáng từ 7giờ đến 11giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ những ngày nghỉ, ngày lễ).
Bước 2: * Giai đoạn 1: Liên hệ thuyên chuyển công tác
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thủ tục thì tiếp nhận giải quyết;
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh sửa;
- Cá nhân liên hệ thuyên chuyển hoàn thành Giai đoạn 1 nếu được chấp thuận liên hệ thuyên chuyển (bằng văn bản) thì thực hiện tiếp thủ tục ở Giai đoạn 2.
Bước 3: * Giai đoạn 2: Quyết định thuyên chuyển
Bước 3: Sau khi cá nhân liên hệ thuyên chuyển và được cơ quan có thẩm quyền đồng ý tiếp nhận sẽ chuyển văn bản thống nhất tiếp nhận của cơ quan có thẩm quyền đến Bộ phận Một cửa hoặc qua đường bưu điện.
Bước 4: * Giai đoạn 2: Quyết định thuyên chuyển
- Nhận kết quả tại Sở Nội vụ (hoặc qua đường bưu điện)
Đơn đề nghị thuyên chuyển
Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan có thẩm quyền
Sơ yếu lý lịch của cá nhân (theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
Bản tự nhận xét, đánh giá của cá nhân trong quá trình công tác (có ý kiến xác nhận của thủ trưởng đơn vị đang công tác)
Bản sao các quyết định: tuyển dụng hoặc Hợp đồng làm việc (đối với viên chức), lương gần nhất của cá nhân được đề nghị
Bản sao các bằng cấp chuyên môn
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Sơ yếu lý lịch của cá nhân
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
27