Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KTU-BS224
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực thống kê: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo cấp tỉnh (hiện nay là Sở Nội vụ)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh, các Sở, Ban ngành và Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh, các Sở, Ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có liên quan các huyện, thành phố có liên quan
Cách thức thực hiện: Người đại diện cộng đồng người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo cấp tỉnh (hiện nay là Sở Nội vụ) hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 25 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ), cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm trả lời bằng văn bản; trường hợp không chấp nhận phải nêu rõ lý do
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản trả lời
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đại diện cộng đồng người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: - Nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo cấp tỉnh (hiện nay là Sở Nội vụ, số 172 Bà Triệu - Thành phố Kon Tum- Tỉnh Kon Tum) hoặc qua đường bưu điện.
- Thời gian nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7h00 - 11h00; buổi chiều từ 13h00 - 17h00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( trừ ngày nghỉ, lễ).
Bước 3: CBCC tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, trường hợp hồ sơ còn thiếu và không hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung.
Bước 4: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan và địa phương liên quan để tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết.
Bước 5: - Trả kết quả trực tiếp tại cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo cấp tỉnh (hoặc qua đường bưu điện).
- Thời gian trả kết quả: Buổi sáng từ 7h00 - 11h00; buổi chiều từ 13h00 - 17h00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, lễ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người nước ngoài sinh hoạt tôn giáo tại Việt Nam phải tuân thủ các quy định của Nghị định Số 92/2012/NĐ-CP, ngày 08/11/2012 của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan
Văn bản đề nghị sinh hoạt tôn giáo (nêu rõ: họ tên, quốc tịch, tôn giáo của người đại diện, lý do, thời gian, số lượng người tham gia, cơ sở tôn giáo dự kiến đăng ký sinh hoạt) (Mẫu B35).
Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh về việc cư trú hợp pháp tại Việt Nam của người đại diện.
Văn bản đồng ý của tổ chức tôn giáo cơ sở hợp pháp nơi nhóm người nước ngoài dự kiến sinh hoạt tôn giáo.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đề nghị sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam
Tải về

1
33