Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KTU-BS232
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực thống kê: Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua - Khen thưởng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: - Thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
- Sau khi nhận được thông báo, quyết định khen thưởng của cấp có thẩm quyền khen thưởng, trong thời hạn 10 ngày làm việc, cơ quan trình khen thưởng thông báo và trả kết quả khen thưởng cho các trường hợp được khen thưởng.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật và nộp về Ban Thi đua khen thưởng (Sở Nội vụ).
Bước 2: + Cán bộ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thủ tục thì tiếp nhận giải quyết
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh sửa.
- Thời gian buổi sáng từ 7giờ đến 11giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ những ngày nghỉ, ngày lễ).
Bước 3: - Nhận kết quả tại Sở Nội vụ (hoặc qua đường bưu điện)
- Thời gian buổi sáng từ 7giờ đến 11giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ những ngày nghỉ, ngày lễ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
1. Đối với cá nhân:
a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nghĩa vụ công dân;
b) Có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước;
c) Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
đ) 02 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
2. Đối với tập thể:
a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
b) Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua;
c) Bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm;
d) Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể;
đ) Tổ chức Ðảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.
Tờ trình của cơ quan trình: gửi UBND tỉnh; Ban Thi đua khen thưởng, Sở Nội vụ (mẫu số 1)
Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị (mẫu số 2)
Danh sách trích ngang kèm file word gửi về địa chỉ phongtdkt.snv@gmail.com (mẫu số 3)
Báo cáo thành tích của cá nhân (đối với việc khen thưởng cho cá nhân), (mẫu số 5)
Báo cáo thành tích của tập thể (đối với việc khen thưởng cho tập thể), (mẫu số 4)
Bản sao Quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở (đối với cá nhân)
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo thành tích của cá nhân (đối với việc khen thưởng cho cá nhân)
Tải về
Báo cáo thành tích của tập thể (đối với việc khen thưởng cho tập thể)
Tải về
Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng
Tải về
Danh sách trích ngang
Tải về
Tờ trình đề nghị khen thưởng
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho tập thể, cá nhân (khen thường xuyên) - Kon Tum
Số hồ sơ:
T-KTU-BS232
Cơ quan hành chính:
Kon Tum
Lĩnh vực:
Thi đua, khen thưởng
Tình trạng:
Còn áp dụng

1
31