Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KTU-BS252
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: - Nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ, UBND cấp huyện, thành phố
- Thời gian Buổi sáng từ 07h30 đến 11h, Buổi chiều từ 13h30 đến 17h vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).
Bước 3: - Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:
- Trường hợp đầy đủ thì tiếp nhận.
- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung.
Bước 4: Trả kết quả cho tổ chức vào các giờ hành chính trong tuần.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
1. Phẩm chất:
- Có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tuỵ phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực hiện có kết quả đường lối đổi mới của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thể hiện bằng hiệu quả và chất lượng công tác được giao.
- Có phẩm chất đạo đức tốt.
- Có uy tín đối với cán bộ, công chức.
- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
- Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư.
- Không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Đoàn kết nội bộ, xây dựng tập thể vững mạnh.
- Phong cách làm việc trung thực, dân chủ, quan hệ chân tình và bình đẳng với đồng nghiệp, đồng sự.
- Có ý thức tổ chức kỷ luật, không vi phạm pháp luật và các quy định của Nhà nước, nội quy quy chế của cơ quan.
- Quan hệ và chấp hành tốt các quy định tại khu dân cư nơi cư trú.
2. Năng lực:
- Có khả năng tham mưu, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước về lĩnh vực được phân công.
- Có khả năng nghiên cứu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất các giải pháp, phương pháp quản lý về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước của UBND cấp huyện.
- Có năng lực lãnh đạo, tổ chức, điều hành các hoạt động trong Phòng.
- Có khả năng tổ chức, phối hợp với các phòng có liên quan nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
3. Hiểu biết:
- Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của đảng và pháp luật Nhà nước về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao.
- Có kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được phân công.
- Nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao và các văn bản pháp quy do địa phương ban hành.
- Am hiểu tình hình chính trị - kinh tế - văn hoá - xã hội của địa phương và trong nước.
4. Trình độ:
- Đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ từ ngạch chuyên viên và tương đương trở lên,
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành phù hợp lĩnh vực và chuyên môn công tác.
- Có ít nhất một ngoại ngữ trình độ A trở lên hoặc chứng chỉ tiếng dân tộc ít người (nếu là dân tộc kinh);
- Có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên (đối với cấp trưởng phòng).
- Đã hoàn thành chương trình quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên.
- Biết sử dụng máy vi tính (có chứng chỉ trình độ A trở lên) và các trang thiết bị văn phòng phục vụ cho công tác.
5. Các tiêu chuẩn khác:
- Nằm trong biên chế nhà nước.
- Khi bổ nhiệm lần đầu không quá 45 tuổi (đối với cả nam và nữ).
- Có sức khoẻ đảm bảo công tác.
Công văn đề nghị bổ nhiệm (của thủ trưởng đơn vị đề nghị)
Văn bản thống nhất chủ trương về bổ nhiệm cán bộ, CCVC của Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện
Quyển lý lịch cán bộ, công chức (theo mẫu 1a-BNV/2007) do cá nhân tự khai
Bản sao các văn bằng, chứng chỉ (về học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ, bồi dưỡng...)
Nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp uỷ nơi cán bộ, CCVC đang công tác
Phiếu nhận xét, đánh giá cán bộ đảng viên nơi cư trú (nếu là đảng viên)
Bản kê khai tài sản theo Nghị định số 37/2007/NĐ-CP, ngày 09/3/2007 của Chính phủ
Biên bản tổng hợp kết quả lấy phiếu tín nhiệm của cán bộ, CCVC
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Bổ nhiệm trưởng, phó phòng và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố - Kon Tum
Số hồ sơ:
T-KTU-BS252
Cơ quan hành chính:
Kon Tum
Lĩnh vực:
Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Còn áp dụng

1
31