Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KTU-BS460
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi lưu trữ sổ gốc.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: - Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ.
- Trường hợp gửi qua đường bưu điện thì thời hạn được thực hiện ngay sau khi cơ quan, tổ chức nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu bưu điện đến.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao được cấp từ sổ gốc
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp hồ sơ tại Bộ phận bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện đến UBND cấp xã nơi lưu trữ sổ gốc. Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (trừ các ngày nghĩ, lễ).
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì thụ lý và viết phiếu hẹn (nếu nộp trực tiếp). Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung.
Bước 3: Người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc nộp lệ phí và nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ (nếu nộp trực tiếp) hoặc qua đường bưu điện (nếu nộp qua bưu điện). Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (trừ các ngày nghĩ, lễ).
Trường hợp nộp trực tiếp thì xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng để người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra.
Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc gửi qua bưu điện thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng, phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận cho cơ quan, đơn vị cấp bản sao.
Trường hợp người yêu cầu là người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền cá nhân, tổ chức được cấp bản chính; cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột; người thừa kế khác của người được cấp bản chính trong trường hợp người đó đã chết thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh quan hệ với người được cấp bản chính.
Số bộ hồ sơ: Tùy theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức.
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Cấp bản sao từ sổ gốc 3.000 đồng/bản Áp dụng mức thu lệ phí 50% đối với cá nhân có hộ khẩu thường trú tại huyện Kon Plông và Tu Mơ Rông; cá nhân có hộ khẩu thường trú tại các xã theo Quyết định số 229/1999/QĐ-TTg ngày16/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ; xã biên giới, xã đặc biệt khó khăn; xã miền núi, vùng sâu; vùng xa; cá nhân là người đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo (có sổ nghèo) trên các địa bàn khác.
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực

0
26