Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAC-011851-TT
Cơ quan hành chính: Lai Châu
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Địa chất, khoáng sản -Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công thương; Sở Xây dựng; Ủy ban nhân dân các huyện thị
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: (30) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ;
- Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính – Sở Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Đại Lộ Lê Lợi, phường Tân Phong, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu; Điện thoại: 02313877560: Fax 02313877560);
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định);
+ Buổi sáng: 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;
+ Buổi chiều: 13 giờ 30 phút đến 17giờ 00 phút;
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận và ngày trao kết quả cho người nộp;
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ cho kịp thời.
Bước 3: Nhận kết quả;
- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Đại Lộ Lê Lợi, phường Tân Phong, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu; Điện thoại: 02313877560: Fax 02313877560);
- Thời gian trao trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định);
+ Buổi sáng: 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;
+ Buổi chiều: 13 giờ 30 phút đến 17giờ 00 phút;
- Trình tự trả:
Công chức tại bộ phận trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí và trả Giấy phép cho tổ chức, cá nhân đến nhận.
Đơn xin cấp phép chế biến khoáng sản
Dự án chế biến khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt theo quy định
Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường
Ý kiến của chính quyền địa phương vào đơn xin chế biến khoáng sản (Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Tài nguyên và môi trường huyện, Ủy ban nhân dân xã)
Giấy chứng nhận đầu tư (giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép tổ chức, cá nhân được đầu tư tại mỏ)
Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của công chứng nhà nước đối với tổ chức xin cấp phép chế biến khoáng sản là tổ chức trong nước hoặc bản sao giấy phép đầu tư chế biến khoáng sản có chứng thực của công chức nhà nước đối với tổ chức xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài
Số bộ hồ sơ: 01 bộ hoàn chỉnh tại cơ quan tiếp nhận thẩm định hồ sơ ban đầu, dự án sau khi được cấp phép nộp đủ 05 bộ hồ sơ tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ ban đầu để gửi các cơ quan liên quan
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin chế biến khoáng sản (mẫu số 12)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí cấp phép chế biến 2.000.000 đồng/1 giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép chế biến khoáng sản - Lai Châu
Số hồ sơ:
T-LAC-011851-TT
Cơ quan hành chính:
Lai Châu
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28