Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAC-029582-TT
Cơ quan hành chính: Lai Châu
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y, Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 5 ngày làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra tính phù hợp của tiêu chuẩn, hướng dẫn bổ sung những phần còn thiếu, khi hồ sơ hợp lệ trong thời gian 10 ngày làm việc Sở xác nhận công bố chất lượng giống thủy sản
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1 Chuẩn bị hồ sơ: Cá nhân, tổ chức yêu cầu công bố chất lượng hàng hóa chuyên ngành thuỷ sản (động vật thủy sản, thức ăn chế biến công nghiệp, thuốc hóa chất và chế phẩm sinh học, ngư lưới cụ, các thiết bị khai thác thủy sản) chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Bước 2 Nộp hồ sơ: - Địa điểm: Chi cục Thủy sản - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu.
+ Địa chỉ: Thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu;
+ Số điện thoại cơ quan: 0231.3.753.878.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Thứ 5, thứ 6 trong tuần.
+ Sáng: Từ 7h30’ đến 11h00’;
+ Chiều: Từ 13h30’ đến 16h00’.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả giao cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc khụng hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần để người nộp hồ sơ bổ sung hoặc làm lại hồ sơ đúng theo quy định.
Bước 3 Nhận kết quả.: - Địa điểm: Chi cục Thủy sản - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu.
+ Địa chỉ: Thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu;
+ Số điện thoại cơ quan: 0231.3.753.878.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Thứ 5, thứ 6 trong tuần.
+ Sáng: Từ 7h30’ đến 11h00’;
+ Chiều: Từ 13h30’ đến 16h00’.
- Người nhận kết quả xuất trình giấy hẹn trả kết quả, trường hợp ủy quyền nhận kết quả thì phải cógiấy ủy quyền và Chứng minh nhân dân của người ủy quyền (kèm theo giấy hẹn trả kết quả).
- Lưu ý: Khi cơ sở thay đổi các chỉ tiêu chất lượng hàng hóa chuyên ngành thuỷ sản phải làm thủ tục công bố lại chất lượng tiêu chuẩn hàng hóa.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có hồ sơ theo dõi quá trình sản xuất, kinh doanh giống:
Đối với cơ sở sinh sản nhân tạo cá giống phải có hồ sơ theo dõi lý lịch các cá thể trong đàn cá bố mẹ. Mỗi cá thể phải được đánh dấu bằng các cách như gắn chip, đeo số, cắt dấu trên vây, đánh số trên đầu,… có sổ ghi nguồn gốc đảm bảo chất lượng dòng thuần, thời gian tuyển chọn, trọng lượng, các đặc điểm, số lần tham gia sinh sản, kết quả đẻ trứng; chế độ nuôi vỗ (thức ăn và cách cho ăn, chế độ kích thích nước, khả năng phát dục qua các lần kiểm tra); kết quả sản xuất từng lô giống (số cá thể tham gia, trọng lượng, việc sử dụng kích dục tố, điều kiện môi trường khi cho đẻ, kết quả số lượng trứng và số lượng cá bột của mỗi lứa đẻ...).
Đối với cơ sở sinh sản nhân tạo tôm giống phải có hồ sơ theo dõi đàn tôm bố mẹ, xuất xứ rõ ràng, nhật ký chế độ chăm sóc và sử dụng thức ăn, tình hình sức khoẻ và kiểm tra bệnh, sự phát dục trong quá trình nuôi dưỡng, điều kiện môi trường, kết quả cho đẻ từng lô.
Đối với cơ sở ương, dưỡng giống phải có ao, bể cách ly giống mới nhập về và nuôi cách ly 1-2 ngày để theo dõi bệnh và sức khoẻ đàn giống đảm bảo không nhiễm bệnh trước khi đưa vào ương nuôi; có nhật ký theo dõi quá trình ương nuôi từng lô (thời gian ương, số lượng, chế độ chăm sóc, sử dụng thức ăn, tình hình phát triển, diễn biến thời tiết, các biểu hiện của giống ương, kiểm tra bệnh định kỳ, kết quả ương nuôi).
Cơ sở nhập khẩu giống thuỷ sản để kinh doanh phải có khu nuôi cách ly để theo dõi tình hình sức khoẻ, dịch bệnh và có chứng nhận cơ sở đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y thuỷ sản
Cơ sở sản xuất, kinh doanh đàn giống bố mẹ, giống thương phẩm phải có nhân viên kỹ thuật có chứng chỉ đã được đào tạo về kỹ thuật sản xuất giống thuỷ sản hoặc nuôi trồng thuỷ sản
Cơ sở sản xuất, kinh doanh đàn giống thuần chủng, đàn giống cụ kỵ, đàn giống ông bà phải có nhân viên kỹ thuật có văn bằng chứng nhận trình độ từ đại học trở lên về chuyên ngành nuôi trồng thuỷ sản hoặc ngành sinh học
Địa điểm xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thuỷ sản phải theo quy hoạch của địa phương
Điều kiện sản xuất, kinh doanh giống thuỷ sản:
Tổ chức, cá nhân khi sản xuất, kinh doanh giống thuỷ sản phải có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản, cụ thể như sau:
Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về giống thuỷ sản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp (trừ trường hợp hộ gia đình ương nuôi, thuần dưỡng, làm dịch vụ giống thuỷ sản quy mô nhỏ, có thu nhập thấp thì không phải đăng ký kinh doanh theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định số 109/2004/NĐ-CP ngày 02/4/ 2004 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh và Khoản 3 Điều 2 của Nghị định 59/2005/NĐ-CP).
Quy mô và cơ sở vật chất kỹ thuật, các trang thiết bị kỹ thuật, hệ thống cấp và thoát nước, xử lý nước thải, phương tiện vận chuyển, lưu giữ của cơ sở phải đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh từng đối tượng và phẩm cấp giống thuỷ sản theo các Tiêu chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn ngành đã quy định; phải đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y thuỷ sản được cơ quan có thẩm quyền ở địa phương chứng nhận và phải đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường sinh thái theo quy định của pháp luật
Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng giống thủy sản (theo mẫu)
Tiêu chuẩn chất lượng hµng hãa công bố kèm theo quyết định ban hành (bản sao được chứng thực từ bản chính); Trường hợp công bố theo tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành đã được ban hành trước ngày 30/12/2006 thì không cần kèm theo tiêu chuẩn. Trường hợp công bố theo tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn nước ngoài phải kèm theo tiêu chuẩn và quyết định ban hành (bản chính hoặc bản chính được chứng thực từ bản chính)
Nhãn hành hoá kèm theo (bản chính)
Riêng đối với thức ăn nuôi thủy sản, thuốc thú y thủy sản, chất xử lý, cải tạo môi trường nước nuôi trồng thủy sản cần bổ sung thêm hồ sơ, cụ thể như sau:
- Trường hợp công bố sản phẩm là thuốc thu y thủy sản, chất xử lý cải tạo môi trường nước nuôi trồng thủy sản sản xuất trong nước: Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành do Cục quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản cấp (bản sao không cần công chứng);
- Trường hợp công bố sản phẩm là thuốc thu y thủy sản, chất xử lý cải tạo môi trường nước nuôi trồng thủy sản nhập khẩu: sản phẩm không có tên trong danh mục nhập khẩu thông thường và nhập khẩu có điều kiện (quy định tại phụ lục 2 và phụ lục 3, Quyết định số 15/2006/QĐBTS ngày 8/9/2006 của Bộ trưởng Thủy sản): Giấy phép nhập khẩu do Cục quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y – Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thông cấp (bản sao);
- Trường hợp công bố sản phẩm là thuốc thú y thủy sản, chất xử lý cải tạo môi trường nước nuoi trồng nhập khẩu theo phụ lục 3, Quyết định số 15/2006/QĐBTS ngày 8/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản:
* Giấy phép của cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cho phép sản xuất, lưu hành (bản sao).
* Phiếu báo kết quả phân tích chất lượng sản phẩm do phòng kiểm nghiệm độc lập (trong và ngoài nước) xác nhận về chất lượng đáp ứng yêu cầu trong tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm.
- Trường hợp công bố sản phẩm thức ăn cho thủy sản nhập khẩu theo phụ lục 3. Quyết định 15/2006/QĐBTS ngày 8/9/2006 của Bộ trưởng Thủy sản : Phiếu báo kết quả phân tích chất lượng sản phẩm do phòng kiểm nghiệm độc lập (trong và ngoài nươc) xác nhận về chất lượng đáp ứng yêu cầu trong tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm.
- Trường hợp hàng hóa cần nghiên cứu khảo nghiệm, thử nghiệm trước khi lưu thông: bản sao báo cáo khảo nghiệm, thử nghiệm.
Số bộ hồ sơ: 02 (bộ), trong đó 01 bộ bản chính và 01 bộ bản sao có chứng thực
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản Công bố tiêu chuẩn chất lượng giống thuỷ sản (Phụ lục 1)
Tải về
Bản tiếp nhận công bố tiêu chuẩn theo (Phụ lục 2)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá chuyên ngành thủy sản đối với động vật và thực vật thủy sản để làm giống (Kể cả giống bố mẹ) - Lai Châu
Số hồ sơ:
T-LAC-029582-TT
Cơ quan hành chính:
Lai Châu
Lĩnh vực:
Chăn nuôi, thú y, Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
56