Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAC-069159-TT
Cơ quan hành chính: Lai Châu
Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên nước, khí tượng thủy văn - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở kế hoạch và đầu tư; sở Xây dựng; Ủy ban nhân dân huyện, xã nơi thực hiện dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính – Sở Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Đại Lộ Lê Lợi, phường Tân Phong, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu; Điện thoại: 02313877560: Fax 02313877560);
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định);
+ Buổi sáng: 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;
+ Buổi chiều: 13 giờ 30 phút đến 17giờ 00 phút;
+ Cơ quan thụ lý hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ để thẩm định và viết phiếu hẹn trả kết quả (khi hồ sơ hợp lệ- đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng theo quy định của pháp luật);
+ Cơ quan thụ lý hồ sơ trả lại hồ sơ (khi hồ sơ không hợp lệ- thiếu về số lượng hoặc không đảm bảo chất lượng theo quy định của Pháp luật).
Bước 3: Thẩm định hồ sơ (Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ sau khi hồ sơ hợp lệ và tiến hành thẩm định hồ sơ):
+ Trường hợp 1: Cơ quan thụ lý hồ sơ trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn trong trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để gia hạn (nêu rõ lý do không đủ điều kiện để gia hạn).
+ Trường hợp 2: Cơ quan thụ lý hồ sơ tiến hành làm thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền cấp gia hạn (khi hồ sơ đủ điều kiện cấp gia hạn).
Bước 4: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận "một cửa" của Sở Tài nguyên và Môi trường (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu):.
+ Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nộp phí thẩm định, lệ phí cấp giấy phép gia hạn cho Cán bộ làm việc tại Bộ phận tiếp nhận "một cửa" và nhận lại phiếu thu hoặc biên lai thu tiền theo quy định của pháp luật.
+ Tổ chức, cá nhân nhận giấy phép và 01 bộ hồ sơ sau khi thẩm định.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Tại thời điểm nộp hồ sơ xin gia hạn thì giấy phép đã được cấp phải còn hiệu lực ít nhất ba mươi (30) ngày và Chủ giấy phép đã thực hiện các nghĩa vụ sau:
a. Hành nghề khoan nước dưới đất theo đúng nội dung được ghi trong giấy phép và các quy định có liên quan của pháp luật về tài nguyên nước.
b. Tuân thủ quy trình kỹ thuật khoan và các quy định về bảo vệ nước dưới đất; trường hợp gây sụt lún đất hoặc gây sự cố bất thường khác ảnh hưởng đến công trình xây dựng và đời sống những người trong khu vực thăm dò thì phải xử lý, khắc phục kịp thời, đồng thời báo cáo ngay tới chính quyền địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường sở tại và cơ quan cấp phép;
- Thông báo bằng văn bản về vị trí, quy mô công trình khoan thăm dò, khoan khai thác nước dưới đất cho và thời gian dự kiến thi công cho Phòng Tài nguyên và Môi trường tại địa phương đặt công trình chậm nhất bảy (07) ngày làm việc trước khi thi công;
- Nộp phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp phép; bồi thường thiệt hại do mình gây ra trong quá trình hành nghề theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn lao động theo quy định;
- Cung cấp đầy đủ và trung thực dữ liệu, thông tin về công trình thăm dò, khai thác nước dưới đất mà mình đã thi công khi cơ quan có thâm quyền yêu cầu;
- Thông báo bằng văn bản cho cơ quan cấp phép đối với trường hợp có sự thay đổi về địa chỉ thường trú, người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật, nội dung đăng ký hoạt động kinh doanh hoặc nhiệm vụ được giao theo quyết định của cấp có thẩm quyền so với hồ sơ đề nghị cấp phép. Thời gian thông báo chậm nhất là ba mươi ngày (30) kể từ ngày có sự thay đổi.
- Hằng năm, trước ngày 15 tháng 12 báo cáo cơ quan đã thụ lý hồ sơ cấp phép về kết quả khoan thăm dò, khoan khai thác nước dưới đất (mẫu số 03 kèm theo quy định của Quyết định số 17).
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Đơn đề nghị gia hạn giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất (bản gốc).
Bản sao giấy phép đã được cấp
Bảng tổng hợp các công trình khoan thăm dò, khoan khai thác nước dưới đất do tổ chức, cá nhân thực hiện trong thời gian sử dụng giấy phép đã được cấp
Đối với trường hợp đề nghị gia hạn giấy phép mà có sự thay đổi người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật thì ngoài những tài liệu quy định (nộp đơn đề nghị, bản sao giấy phép đã cấp; bảng tổng hợp các công trình khoan thăm dò, khoan khai thác nước dưới đất trong thời gian sử dụng giấy phép đã được cấp) hồ sơ đề nghị còn bao gồm
Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật và hợp đồng lao động giữa tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép với người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật
Bản kê khai kinh nghiệm chuyên môn của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai kinh nghiệm chuyên môn của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật
Tải về
Đơn đề nghị gia hạn giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí cấp giấy phép thăm dò khai thác sử dụng nước dưới đất Lệ phí: 50.000đồng/01 giấy phép- Mức phí: 350.000đồng/01 hồ sơ.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất - Lai Châu
Số hồ sơ:
T-LAC-069159-TT
Cơ quan hành chính:
Lai Châu
Lĩnh vực:
Tài nguyên nước
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
48