Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAC-071520-TT
Cơ quan hành chính: Lai Châu
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hành chính Tư pháp - Bổ trợ Tư pháp - Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an cấp tỉnh, Cục hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát (Bộ Công an) và Tòa án nhân dân (trong trường hợp cần thiết)
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp phải phối hợp xác minh với cơ quan khác thì thời hạn thực hiện là 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Phiếu lý lịch tư pháp (trong trường hợp được ủy quyền)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1 Chuẩn bị hồ sơ.: Người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Bước 2 Nộp hồ sơ.: - Địa điểm: Phòng Hành chính Tư pháp-Bổ trợ Tư pháp - Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu.
+ Địa chỉ: Phường Tân Phong - Thị xã Lai Châu - tỉnh Lai Châu;
+ Số điện thoại: 0231.3878459.
- Thời gian nộp hồ sơ: vào các ngày làm việc trong tuần.
+ Sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’;
+ Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’.
- Người nộp hồ sơ xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. Trường hợp ủy quyền nộp hồ sơ thì người được ủy quyền phải có Giấy ủy quyền và giấy Chứng minh nhân dân của người ủy quyền.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ, giấy hẹn trả kết quả giao cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn một lần đầy đủ các thông tin để người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.
Bước 3 Nhận kết quả.: - Địa điểm nhận kết quả: Phòng Hành chính Tư pháp - Bổ trợ Tư pháp - Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu.
+ Địa chỉ: Phường Tân Phong - Thị xã Lai Châu - tỉnh Lai Châu;
+ Số điện Thoại: 0231.3878459.
- Thời gian nhận kết quả: vào các ngày làm việc trong tuần.
+ Sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’;
+ Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’.
- Người nhận kết quả xuất trình giấy hẹn trả kết quả, nộp phí (lệ phí) và nhận biên lai thu phí (lệ phí).
- Trường hợp ủy quyền nhận kết quả thì phải có giấy ủy quyền và giấy Chứng minh nhân dân của người ủy quyền (kèm theo giấy hẹn trả kết quả).
Đơn đề nghị cấp phiếu Lý lịch Tư pháp (dùng cho trường hợp ủy quyền)
Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
Bản sao sổ hộ khẩu gia đình hoặc giấy tờ hợp pháp khác có giá trị chứng minh nơi thường trú
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (dùng cho trường hợp ủy quyền
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp 100.000đ/ lần cấp
Lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp (qua ủy quyền) Không 50.000đ (đối với trường hợp công dân Việt Nam cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa thuộc chương trình 135)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp phiếu lý lịch tư pháp (qua ủy quyền) - Lai Châu
Số hồ sơ:
T-LAC-071520-TT
Cơ quan hành chính:
Lai Châu
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
28