Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAC-074039-TT
Cơ quan hành chính: Lai Châu
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý giao thông - Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Từ 10 đến 15 ngày làm việc (tuỳ theo từng công trình) kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Nộp hồ sơ: - Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ và trả kết quả theo cơ chế "Một cửa" - Sở Giao thông vận tải Lai Châu
+ Điện thoại: 02313.876.597; Fax: 02313.876.717.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 08 giờ đến 10 giờ 30; Buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ).
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.
Trả kết quả: - Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "Một cửa" - Sở Giao thông vận tải Lai Châu
+ Điện thoại: 02313.876.597; Fax: 02313.876.717.
+ Thời gian trao trả kết quả: Buổi sáng 08 giờ đến 10 giờ 30; Buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ).
- Trình tự trả:
+ Công chức trả kết quả yêu cầu người đến nhận giấy phép thi công ký nhận. Trong trường hợp nhận hộ người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền và chứng minh thư nhân dân.
Đơn xin gia hạn giấy phép thi công
Giấy phép thi công đã được cấp hoặc bản phô tô có công chứng
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn cấp giấy phép khoan, đào lòng, lề đường - Lai Châu
Số hồ sơ:
T-LAC-074039-TT
Cơ quan hành chính:
Lai Châu
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

1
20