Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAC-074589-TT
Cơ quan hành chính: Lai Châu
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ban, ngành có liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Nhà đầu tư đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ.
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Địa chỉ: Trung tâm hội nghị văn hóa tỉnh Lai Châu - phường Tân Phong - thị xã Lai Châu - tỉnh Lai Châu.
- Điện thoại: 02313.876.438
- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ viết giấy biên nhận hẹn ngày trả kết quả cho nhà đầu tư.
- Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án đầu tư, Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư biết để sửa đổi bổ xung hồ sơ.
Bước 3: Trả kết quả
- Trả kết quả tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
- Khi đến nhận Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh nhà đầu tư phải xuất trình giấy giấy biên nhận.
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu)
Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đầu tư
Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án
Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp (đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
Tải về

0
34