Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAC-074747-TT
Cơ quan hành chính: Lai Châu
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hành chính Tư pháp - Bổ trợ Tư pháp – Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Hành chính Tư pháp - Bổ trợ Tư pháp – Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu vào các ngày làm việc trong tuần và nhận giấy hẹn trả kết quả
Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Hành chính Tư pháp - Bổ trợ Tư pháp – Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu theo giấy hẹn. vào các ngày làm việc trong tuần
Giấy tờ chứng minh trụ sở: đáp ứng đủ điều kiện theo quy định và Đề án thành lập Văn phòng công chứng (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu)
Biên bản họp thành viên của Văn phòng công chứng thể hiện sự thống nhất cử Trưởng văn phòng công chứng
Giấy tờ chứng minh đã rút tên ra khỏi danh sách thành viên của Đoàn luật sư tỉnh, thành phố và chấm dứt hành nghề luật sư của các công chứng viên là luật sư
Tờ cam kết của các công chứng viên
Giấy đề nghị đăng ký tên Văn phòng công chứng
Quyết định bổ nhiệm công chứng viên, Thẻ công chứng viên (nếu có) của công chứng viên làm việc tại Văn phòng công chứng (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu)
Danh sách công chứng viên của Văn phòng công chứng
Hợp đồng ký quỹ hoặc hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp (đối với mỗi công chứng viên làm việc tài văn phòng)
Đơn đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Căn cứ pháp lý
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng (đối với văn phòng do hai công chứng viên trở lên thành lập) - Lai Châu
Số hồ sơ:
T-LAC-074747-TT
Cơ quan hành chính:
Lai Châu
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27