Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAC-074787-TT
Cơ quan hành chính: Lai Châu
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Bộ, Sở, ban, ngành có liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Doanh nghiệp đăng ký đổi giấy chứng nhận đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và chịu trách nhiệm về về tính trung thực, tính chính xác của nội dung hồ sơ dự án.
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Địa chỉ: Trung tâm hội nghị văn hóa tỉnh Lai Châu - phường Tân Phong - thị xã Lai Châu - tỉnh Lai Châu.
- Điện thoại: 02313.876.438
- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
- Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ , Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư biết để sửa đổi bổ xung hồ sơ.
Bước 3: Trả kết quả
- Trả kết quả tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đầu tư do các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh ký
Bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh
Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh có yêu cầu điều chỉnh các nội dung liên quan đến dự án đầu tư và hợp đồng hợp tác kinh doanh thì trong hồ sơ nói trên còn bao gồm các tài liệu mà pháp luật về đầu tư quy định tương ứng với yêu cầu điều chỉnh
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký đổi giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư - Lai Châu
Số hồ sơ:
T-LAC-074787-TT
Cơ quan hành chính:
Lai Châu
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [35]
Chuyển đổi Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là công ty trách nhiệm hữu hạn chuyển đổi thành công ty cổ phần và ngược lại - Lai Châu
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư - Lai Châu
Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư - Lai Châu
Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư) - Lai Châu
Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế - Lai Châu
Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài - Lai Châu
Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài - Lai Châu
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư - Lai Châu
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư - Lai Châu
Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư - Lai Châu
Giãn tiến độ đầu tư - Lai Châu
Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư - Lai Châu
Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư - Lai Châu
Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC - Lai Châu
Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC - Lai Châu
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương - Lai Châu
Cung cấp thông tin về dự án đầu tư - Lai Châu
Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) - Lai Châu
Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) - Lai Châu
Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) - Lai Châu
Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) - Lai Châu
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư - Lai Châu
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh - Lai Châu
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ - Lai Châu
Chuyển nhượng dự án đầu tư - Lai Châu
Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư - Lai Châu
Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý - Lai Châu
Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý - Lai Châu
Cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam - Lai Châu
Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam - Lai Châu
Cấp Giấy phép xây dựng - Lai Châu
Điều chỉnh Giấy phép xây dựng - Lai Châu
Gia hạn Giấy phép xây dựng - Lai Châu
Cấp lại Giấy phép xây dựng - Lai Châu
Gia hạn sử dụng đất trong khu kinh tế cửa khẩu - Lai Châu

0
24