Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAC-074992-TT
Cơ quan hành chính: Lai Châu
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục bảo vệ Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong vòng không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ.
- Nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng từ 8 h - 10h, chiều từ 14h -16h các ngày làm việc trong tuần (ngày lễ nghỉ).
- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
- Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu để thẩm định, trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của chủ dự án, cơ quan tổ chức việc thẩm định phải có văn bản thông báo cho chủ dự án biết rõ lý do để hoàn chỉnh.
Bước 3: Nhận kết quả.
- Nhận kết quả tại Bộ phận “một cửa” sở Tài nguyên và Môi trường vào các ngày làm việc trong tuần( sáng từ 8 h - 10h, chiều từ 14h -16h, ngày lễ nghỉ).
- Cán bộ trả kết quả viết phiếu nộp phí, lệ phí.Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền và xuất trình chứng minh thư của người uỷ quyền.
01 Văn bản của chủ dự án đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung theo mẫu quy định tại Phụ lục 11 của Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008
07 bản báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung được đóng thành quyển theo mẫu quy định tại Phụ lục 12 ban hành kèm theo Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa
01 bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt trước đó của dự án
01 bản sao có công chứng của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước đó
01 bản báo cáo đầu tư điều chỉnh hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh hoặc dự án đầu tư điều chỉnh hoặc tài liệu tương đương có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa
Số bộ hồ sơ: Như quy định tại điểm (a)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung - Lai Châu
Số hồ sơ:
T-LAC-074992-TT
Cơ quan hành chính:
Lai Châu
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27