Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAC-077059-TT
Cơ quan hành chính: Lai Châu
Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên nước, khí tượng và thủy văn - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở kế hoạch và đầu tư; sở Xây dựng; Ủy ban nhân dân huyện/thị xã, xã/phường nơi thực hiện dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cơ quan Thuế
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính – Sở Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Đại Lộ Lê Lợi, phường Tân Phong, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu; Điện thoại: 02313877560: Fax 02313877560);
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định);
+ Buổi sáng: 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;
+ Buổi chiều: 13 giờ 30 phút đến 17giờ 00 phút;
+ Cơ quan thụ lý hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ để thẩm định và viết phiếu hẹn trả kết quả (khi hồ sơ hợp lệ- đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng theo quy định của pháp luật);
+ Cơ quan thụ lý hồ sơ trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân xin điều chỉnh nội dung giấy phép bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ (khi hồ sơ không đầy đủ - không đảm bảo chất lượng theo quy định của pháp luật).
Bước 3: Thẩm định hồ sơ (cơ quan thụ lý hồ sơ tiếp nhận hồ sơ sau khi hồ sơ hợp lệ và tiến hành thẩm định hồ sơ):
+ Trường hợp 1: Cơ quan thụ lý hồ sơ trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép trong trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện điều chỉnh nội dung cấp giấy phép (nêu rõ lý do không đủ điều kiện được điều chỉnh nội dung giấy phép).
+ Trường hợp 2: Cơ quan thụ lý hồ sơ tiến hành làm thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền cấp phép (khi hồ sơ đủ điều kiện cấp phép).
Bước 4: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận "một cửa" của Sở Tài nguyên và Môi trường (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu):
+ Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nộp phí thẩm định, lệ phí gia hạn giấy phép cho Cán bộ làm việc tại Bộ phận tiếp nhận "một cửa" và nhận lại phiếu thu hoặc biên lai thu tiền theo quy định của pháp luật.
+ Tổ chức, cá nhân nhận giấy phép và 01 bộ hồ sơ sau khi thẩm định.
Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt
Giấy phép đã được cấp
Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước theo quy định của Nhà nước tại thời điểm điều chỉnh nội dung giấy phép
Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép
Đề án khai thác, sử dụng nước mặt
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt 150.000 đồng/01 đề án, báo cáo (khai thác sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng dưới 0,1m3/giây hoặc để phát điện với công suất dưới 50kW hoặc các mục đích khác với lưu lượng dưới 500m3/ngày đêm + 450.000đồng/01 đề án, báo cáo (khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,1m3/giây đến 0,5m3/giây, hoặc để phát điện với công suất từ 50kW đến dưới 200kW hoặc các mục đích khác với lưu lượng từ 500m3 đến dưới 3000m3/ngày đêm. + 1.100.000 đồng/01đề án,báo cáo (khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,5m3/giây đến dưới 1m3/giây, hoặc để phát điện với công suất từ 200kW đến dưới 1.000kW hoặc các mục đích khác với lưu lượng từ 3000m3 đến dưới 20.000m3/ngày đêm); + 2.100.000đồng/đề án,báo cáo (khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 1m3/giây đến dưới 2m3/giây, hoặc để phát điện với công suất từ 1000kW đến dưới 2.000kW hoặc các mục đích khác với lưu lượng từ 20.000m3 đến dưới 50.000m3/ngày đêm); - Lệ phí: 50.000 đồng/quyết định.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt - Lai Châu
Số hồ sơ:
T-LAC-077059-TT
Cơ quan hành chính:
Lai Châu
Lĩnh vực:
Tài nguyên nước
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

1
21