Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAC-077110-TT
Cơ quan hành chính: Lai Châu
Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên - Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lai Châu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nghiệp vụ Văn hóa - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Nộp hồ sơ: - Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lai Châu
+ Điện thoại: 0231 2217 594; Fax: 0231 3876 504.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp;
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.
Trả kết quả: - Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lai Châu
+ Công chức trả giấy phép viết phiếu thu nộp lệ phí theo quy định của Nhà nước tại Bộ phận kế toán thuộc Văn phòng Sở
+ Điện thoại: 0231 2217 594; Fax: 0231 3876 504.
+ Thời gian nhận kết quả: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ).
Tờ khai xin cấp giấy phép theo biểu mẫu (Biểu mẫu số 01)
Văn bản xác nhận địa điểm lắp đặt thiết bị thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (băn sao có công chứng Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, Hợp đồng thuê nhà
Văn bản đề nghị của lãnh đạo cơ quan chủ quản đối với các đối tượng: cơ quan chuyên môn các Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương có nhu cầu phục vụ nhiệm vụ theo đề nghị của lãnh đạo các cơ quan trên
Bản sao có công chứng Giấy phép đầu tư, Giấy phép hoạt động đối với các đối tượng: Trụ sở công ty, xí nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài; trụ sở các tổ chức kinh tế, văn hoá, khoa học, du lịch Việt Nam liên doanh với nước ngoài có chuyên gia, nhân viên nước ngoài làm việc
Văn bản xác nhận lý do thường trú thường trú tại Việt Nam của cơ quan có thẩm quyền đối với đối tượng là người nước ngoài thường trú tại Việt Nam; người nước ngoài lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng từ 01 sao trở lên
Bản sao có công chứng Quyết định công nhận hạng 01 sao trở lên của cơ quan quản lý nhà nước về du lịch và bản sao có công chứng Hồ sơ thành lập cơ sở lưu trú du lịch đối với các đối tượng là cơ sở lưu trú du lịch có tiếp nhận khách lưu trú là người nước ngoài thường trú tại Việt Nam; người nước ngoài lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng từ 01 sao trở lên
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai xin cấp giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giấy phép thu các chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh - Lai Châu
Số hồ sơ:
T-LAC-077110-TT
Cơ quan hành chính:
Lai Châu
Lĩnh vực:
Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
94