Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAC-077154-TT
Cơ quan hành chính: Lai Châu
Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp – Nông thôn, Quảng cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nghiệp vụ Văn hóa - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Sở Xây dựng
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Nộp hồ sơ: - Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lai Châu
+ Điện thoại: 0231 2217 594; Fax: 0231 3876 504.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp;
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.
Trả kết quả: - Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lai Châu
+ Công chức trả giấy phép viết phiếu thu nộp lệ phí theo quy định của Nhà nước tại Bộ phận kế toán thuộc Văn phòng Sở.
+ Điện thoại: 0231 2217 594; Fax: 0231 3876 504.
+ Thời gian nhận kết quả: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu dùng chế biến thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi phải đảm bảo các điều kiện sau:
+ Tên thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi
+ Tên, địa chỉ của tổ chức, cán nhân sản xuất, kinh doanh;
+Xuất xứ nguyên liệu trong chế biến;
+ Vệ sinh an toàn thực phẩm khi sử dụng đối với gia súc, gia cầm;
+ Hướng dẫn sử dụng, bảo quản và những khuyến cáo đặc biệt .
- Nội dung quảng cáo giống vật nuôi, giống cây trồng phải đảm bảo điều kiện sau:
+ Tên, nguồn gốc, phương pháp chọn, tạo các giống vật nuôi, giống cây trồng;
+ Những đặc điểm sinh học chính của giống vật nuôi, giống cây trồng;
+ Hướng dẫn sử dụng và những khuyến cáo đặc biệt.
- Nội dung quảng cáo phân bón và chế phấm sinh học phục vụ trồng trọt phải đảm bảo điều kiện sau:
+ Tên phân bón hoặc chế phẩm sinh học (do tổ chức, hoặc cá nhân sản xuất đặt);
+ Tên địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, gia công
+ Tính năng, tác dụng và những điều cần lưu ý khi bảo quản, sử dụng;
+ Công nghệ sản xuất phân bón và chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt
- Nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật phải đảm bảo các điều kiện sau:
+ Tên thương phẩm thuốc bảo vệ thực vật, tên hoạt chất hàm lượng hoạt chất và dạng thuốc, tên sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật, tên vật tư bảo vệ thực vật;
+ Tên địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất, ,gia công, sang chai, đóng gói, cung ứng;
+ Tính năng, tác dụng và cách sử dụng loại thuốc đã được đăng ký; loại sinh vật có ích, vật tư bảo vệ thực vật đã được phép sử dụng;
+ Hướng dẫn sử dụng và khuyến cáo đặc biệt.
- Nội dung quảng cáo thuốc thú y,vật tư thú y phải đảm bảo các điều kiện sau:
+ Tên gốc, tên quốc tế thông dụng, tên biệt dược(do nhà sản xuất đặt);
+ Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh;
+ Tính năng, tác dụng của thuốc thú y, vật tư thú y;
+ Hướng dẫn sử dụng và những khuyến cáo đặc biệt.
Đối với quảng cáo thuốc thú y phải có bản sao Giấy phép lưu hành sản phẩm và bản tóm tắt đặc tính sản phẩm
Đơn xin cấp phép thực hiện quảng cáo
Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức hoặc cá nhân xin cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo
Bản sao công chứng giấy tờ chứng minh sự phù hợp của hàng hoá với tiêu chuẩn và kỹ thuật theo quy định của pháp luật về chất lượng hàng hoá
Market màu có dấu của tổ chức
Ghi chú:
-Trường hợp Quảng cáo dịch vụ hàng hóa trên phương tiện là bảng, biển, pa –nô phải cấp phép xây dựng được thay thế bằng văn bản thoả thuận của Sở Xây dựng
- Trong trường hợp thuê đất, chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo phải có văn bản thoả thuận hoặc bản sao hợp đồng thuê đất với người có quyền sử dụng đất hợp pháp có chữ ký đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo; trường hợp công trình quảng cáo đã gắn công trình đã có trước thì phải có văn bản thoả thuận hoặc hợp đồng của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo với chủ sở hữu hoặc người được giao quyền quản lý công trình đã có trước
- Bản vẽ thiết kế được thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình, mặt bằng móng của công trình có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo. Trường hợp công trình quảng cáo đã có trước thì bản vẽ thiết kế phải thể hiện được giải pháp liên kết công trình quảng cáo vào công trình đã có trước.
- Đối với quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật,vật tư bảo vệ thực vật phải có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký, hướng dẫn sử dụng và những khuyến cáo đặc biệt
- Đối với quảng cáo thuốc thú y phải có bản sao Giấy phép lưu hành sản phẩm và bản tóm tắt đặc tính sản phẩm
- Đối với quảng cáo các loại giống cây trồng, giống vật nuôi, cây giống,con giống phải có bản sao Giấy chứng nhận kiểm định giống vật nuôi, giống cây trồng nhập nội
- Đối với quảng cáo phân bón và sản phẩm sinh học phục vụ trồng trọt; thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu dùng trong chế biến thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi phải có bản sao Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc văn bản tự công bố chất lượng sản phẩm.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Biên nhận hồ sơ xin phép quảng cáo (hoặc hồ sơ đề nghị thoả thuận xây dựng công trình quảng cáo của sở văn hoá, thể thao và du lịch)
Tải về
Đề nghị thỏa thuận xây dựng công trình quảng cáo
Tải về
Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo
Tải về
Mẫu giấy đăng ký hồ sơ quảng cáo
Tải về
Mẫu giấy tiếp nhận đăng ký hồ sơ quảng cáo
Tải về
Văn bản thỏa thuận xây dựng quảng cáo
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp phép thực hiện quảng cáo bảng, biển, panô trong lĩnh vực Nông nghiệp - 600.000 đồng/ giấy phép/1 bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích 40m2 trở lên - 500.000đồng/ giấy phép/1 bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích 30m2 đến 40m2 - 400.000 đồng/ giấy phép/1 bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích 20m2 đến 30m2 - 200.000 đồng/ giấy phép/1 bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích 20m2 đến 30m2 - 100.000 đồng/ giấy phép/1 bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích dưới 10m2
Căn cứ pháp lý
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp phép thực hiện quảng cáo ngoài trời hàng hóa dịch vụ trong lĩnh vực Nông nghiệp - Lai Châu
Số hồ sơ:
T-LAC-077154-TT
Cơ quan hành chính:
Lai Châu
Lĩnh vực:
Nông nghiệp – Nông thôn, Quảng cáo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19