Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAC-077876-TT
Cơ quan hành chính: Lai Châu
Lĩnh vực thống kê: Văn hóa, Kinh doanh có điều kiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nghiệp vụ Văn hóa - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Nộp hồ sơ: - Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lai Châu
+ Điện thoại: 0231 2217 594; Fax: 0231 3876 504.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp;
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.
Trả kết quả: - Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lai Châu
+ Công chức trả giấy phép viết phiếu thu nộp lệ phí theo quy định của Nhà nước tại Bộ phận kế toán thuộc Văn phòng Sở
+ Điện thoại: 0231 2217 594; Fax: 0231 3876 504.
+ Thời gian nhận kết quả: Các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cá nhân cấp giấy chứng nhận phải đảm bảo các điều kiện sau:
a) Cách các trường tiểu học Trung học cở sở, Trung học phổ thông từ 200m trở lên; đảm bảo trật tự, an toàn giao thông;
b) Trang thiết bị phải đảm bảo chất lượng âm thanh, hình ảnh, hình thức trang bị phù hợp với thẩm mỹ Việt Nam
c) Không hoạt động quá 11 h đêm;
d) Nghiêm cấm tổ chức kinh doanh trò chơi điện tử có tính chất đánh bạc;
e) Nội dung trò chơi điện tử phải lành mạnh, không vi phạm các quy định cấm tại Điều 4 Quy chế thuộc Nghị định số 11/2006 của Chính phủ.
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (xác nhận xã, phường)
Biên bản thẩm định điều kiện kinh doanh dịch vụ văn hoá (thẩm định cán bộ Phòng Văn hoá)
Bản cam kết (xác nhận xã, phường)
Bảng kê thiết bị và chương trình trò chơi điện tử (của cán bộ thẩm định)
Bảng kê thiết bị và chương trình trò chơi điện tử (của chủ hộ kinh doanh)
Đơn đề nghị thẩm định nội dung chương trình trò chơi điện tử
Ghi chú
- Trường hợp chủ hộ kinh doanh thuê người trông coi máy thì phải người được thuê đó phải có: Chứng chỉ tin học, hợp đồng lao động.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản cam kết
Tải về
Bảng kê thiết bị chương trình trò chơi điện tử (dành cho chủ hộ kinh doanh)
Tải về
Bảng kê thiết bị và chương trình trò chơi điện tử (dành cho cán bộ thẩm định)
Tải về
Biên bản thẩm định điều kiện kinh doanh dịch vụ văn hoá
Tải về
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
Tải về
Đơn đề nghị thẩm định n ội dung chương trình trò chơi điện tử
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận cài đặt trò chơi điện tử trên máy vi tính - Lai Châu
Số hồ sơ:
T-LAC-077876-TT
Cơ quan hành chính:
Lai Châu
Lĩnh vực:
Văn hóa, Kinh doanh có điều kiện
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
30