Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAC-079180-TT
Cơ quan hành chính: Lai Châu
Lĩnh vực thống kê: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trạm Kiểm dịch động thực vật cửa khẩu Ma Lù Thàng- Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Lai Châu
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm Kiểm dịch động thực vật cửa khẩu Ma Lù Thàng- Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Lai Châu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 24 giờ kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ và kết quả phân tích mẫu đảm bảo không có đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1 Chuẩn bị hồ sơ .: Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật tái xuất khẩu, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Bước 2 Nộp hồ sơ.: - Địa điểm: Trạm Kiểm dịch động thực vật cửa khẩu Ma Lù Thàng - Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Lai Châu;
+ Số điện thoại cơ quan: 0231.3895710
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Vào các ngày làm việc trong tuần;
+ Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’
+ Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả giao cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần đầy đủ thông tin để người nộp hồ sơ bổ sung hoặc làm lại hồ sơ đúng theo quy định.
- Người nộp hồ sơ xuất trình một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân; hộ chiếu, sổ hộ khẩu.
Bước 3 Nhận kết quả.: - Địa điểm: Trạm Kiểm dịch động thực vật cửa khẩu Ma Lù Thàng - Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Lai Châu;
+ Số điện thoại cơ quan: 0231.3895710
- Thời gian nhận kết quả: Vào các ngày làm việc trong tuần;
+ Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’
+ Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’
- Người nhận kết quả nộp Phí (lệ phí) và nhận biên lai thu lệ Phí (phí).
- Trường hợp ủy quyền nhận kết quả thì phải có giấy ủy quyền và giấy Chứng minh nhân dân của người ủy quyền kèm theo giấy hẹn trả kết quả.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải đạt tiêu chuẩn về kiểm dịch thực vật
Giấy giới thiệu của cơ quan (nếu là tổ chức tái xuất khẩu)
Giấy đăng ký Kiểm dịch thực vật
Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật do cơ quan Kiểm dịch thực vật có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp (bản photo)
Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa do cơ quan Kiểm dịch thực vật tại cửa khẩu đầu tiên nơi hàng vào Việt Nam cấp
Biên bản lấy mẫu và kiểm dịch hàng hóa
Nguồn gốc xuất xứ của lô hàng (nếu có)
Hợp đồng mua bán lô hàng (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật tái xuất khẩu a. Lô hàng có khối lượng nhỏ: 1. Lô hàng thương phẩm: < 1 kg phí 10.000đ, 1-10 kg phí 30.000đ, > 10 kg phí theo mục b. 2. Lô hàng dùng làm giống: <= 1 kg phí 90. 000đ, > 1 kg phí theo mục b. 3. Đối với lô hàng là cây giống, cành ghép, mắt ghép, hom giống: <= 10 cá thể phí 15. 000đ, 11-100 cá thể phí 40. 000đ, 101- 1000 cá thể phí 80. 000đ, > 1000 cá thể phí 150. 000đ. Ghi chú: Lô hàng giống dùng cho nghiên cứu khoa học kỹ thuật được miễn bao gồm những trường hợp khối lượng: <= 01 kg (hạt giống), <= 10 cá thể (cành ghép, mắt ghép, hom giống, củ giống) đối với 1 chủng loại giống cho 1 lần nhập, xuất khẩu. Lô hàng có khối lượng nhỏ <= 0,1 kg (hạt giống), <= 10 cá thể (cành ghép, mắt ghép, hom giống, củ giống) bao gồm nhiều chủng loại giống khác nhau được tính phí kiểm dịch thực vật tương đương với phí của 1 lô hàng. b. Lô hàng có khối lượng lớn: (đơn vị tính: tấn, m3): < 1: 278.000đ; 1-5: 285.000đ; 6-10: 292.000đ; 11-15: 299.000đ; 16-20: 306.000đ; 21-25: 313.000đ; 26-30: 320.000đ; 31-35: 327.000đ; 36-40: 334.000đ; 41-50: 341.000đ; 51-60: 365.000đ; 61-70: 375.000đ; 71-80: 385.000đ; 81-90: 395.000đ; 91-100: 405.000đ; 101-120: 420.000đ; 121-140: 430.000đ; 141-160: 440.000đ; 161-180: 450.000đ; 181-200: 460.000đ; 201-230: 480.000đ; 231-260: 490.000đ; 261-290: 500.000đ; 291-320:510.000đ; 321-350: 520.000đ; 351-400: 530.000đ; 401-450: 540.000đ; 451-500: 550.000đ. Ghi chú: Trong biểu trên, các mức thu được hiểu như sau: Các mức thu chưa bao gồm chi phí đi đến địa điểm lấy mẫu, kiểm tra vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật. Thực tế phân tích, giám định chỉ tiêu naog thì thu phí theo chỉ tiêu đó. Gieo trồng, theo dõi, kiểm tra, kiểm dịch giống cây trồng nhập khẩu trong vườn ươm theo mức thực chi. c. Trường hợp pháp luật quy định không làm thủ tục kiểm dịch thực vật xuất khẩu thì không thu phí kiểm dịch thực vật. trường hợp khách hàng có yêu cầu kiểm dịch thực vật xuất khẩu hoặc thực vật xuất khẩu phải thực hiện kiểm dịch theo các điều ước quốc tế mà Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia thì việc thu phí kiểm dịch thực vật xuất khẩu được thực hiện theo quy định tại mục này. d. Lô hàng có khối lượng trên 500 (tấn, m3) được phân theo hầm tầu, kho để kiẻm dịch và tính phí kiểm dịch, hoặc cộng thêm phí kiểm dịch phần còn lại (phí giấy tờ đối với cả lô hàng không đổi) với phí kiểm dịch của lô 500 (tấn, m3).
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật tái xuất khẩu - Lai Châu
Số hồ sơ:
T-LAC-079180-TT
Cơ quan hành chính:
Lai Châu
Lĩnh vực:
Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
21