Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAC-080032-TT
Cơ quan hành chính: Lai Châu
Lĩnh vực thống kê: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1 Chuẩn bị hồ sơ.: Người yêu cầu công nhận Tổ chức chứng nhận rau an toàn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Bước 2 Nộp hồ sơ.: - Địa điểm: Phòng Nông nghiệp - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu, Phường Tân Phong - Thị xã Lai Châu.
+ Địa chỉ: Phố Hương Phong - Phường Tân Phong - Thị xã Lai Châu - Tỉnh Lai Châu;
+ Số ĐT liên hệ: 02313.875830.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ vào các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 trong tuần
+ Sáng: Từ 08h00’ đến 11h00’;
+ Chiều: Từ 14h00 đến 16h30’.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả. Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần đầy đủ thông tin để người nộp hồ sơ bổ sung hoặc làm lại hồ sơ đúng theo quy định.
Bước 3 Nhận kết quả.: - Địa điểm: Phòng Nông nghiệp - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu
+ Địa chỉ: Phường Tân Phong - Thị xã Lai Châu;
+ Số ĐT liên hệ: 02313.875830.
- Thời gian nhận kết quả: vào các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 trong tuần.
+ Sáng: Từ 08h00’ đến 11h00’;
+ Chiều: Từ 14h00 đến 16h30’.
- Trường hợp ủy quyền nhận kết quả thì phải có giấy ủy quyền và giấy Chứng minh nhân dân của người ủy quyền (kèm theo phiếu hẹn trả kết quả).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có các quy định về thủ tục giải quyết các ý kiến phản ảnh, khiếu nại và tranh chấp liên quan đến chứng nhận VietGAP
Có các quy định về trình tự, thủ tục cấp, duy trỡ, gia hạn, cảnh cáo, đình chỉ và thu hồi chứng nhận VietGAP đảm bảo tính khách quan, chính xác và tuân thủ quy định của Quy chế này
Có cơ cấu tổ chức xác định rõ trách nhiệm về việc kiểm tra, đánh giá; quyết định chứng nhận và đảm bảo rằng người quyết định việc chứng nhận không phải là người tiến hành kiểm tra đánh giá
Có nhân viên đánh giá có chuyên môn phù hợp (Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Sinh học) trỡnh độ đại học trở lên, có chứng chỉ đào tạo về VietGAP và có kinh nghiệm công tác từ 03 (ba) năm trở lên
Có quy định về trình tự, thủ tục lấy mẫu, thử nghiệm, đảm bảo việc thử nghiệm được thực hiện tại các phòng thử nghiệm được công nhận hoặc chỉ định về đánh giá các chỉ tiêu về an toàn vệ sinh thực phẩm
Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAP
Bản sao hợp pháp Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư
Các tài liệu chứng minh hệ thống quản lý và năng lực hoạt động chứng nhận phù hợp với các điều kiện kê ở phía dưới
Mẫu Giấy chứng nhận VietGAP
Kết quả hoạt động chứng nhận đã thực hiện trong lĩnh vực đăng ký (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 02 (bộ), trong đó 01 bộ gốc và 01 bộ sao có công chứng
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAP
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Công nhận Tổ chức chứng nhận rau an toàn - Lai Châu
Số hồ sơ:
T-LAC-080032-TT
Cơ quan hành chính:
Lai Châu
Lĩnh vực:
Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
19